Verkaveling en wijziging verkaveling

Een verkavelingsvergunning is verplicht als het de bedoeling is om op de kavels woningen te bouwen of woonconstructies te plaatsen.

Wil je een grond splitsen in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond, dan heb je een verkavelingsvergunning nodig.

Die verkavelingsvergunning bevat meteen ook de stedenbouwkundige voorschriften voor de bebouwing op de verschillende kavels zoals:

  • de inplanting van de woning
  • de afstand tot perceelsgrenzen
  • het aantal verdiepingen
  • de dakvorm
  • de te gebruiken materialen
  • ...

Een verkavelingsvergunning kan je ook wijzigen

Wie eigenaar is van een kavel in een niet-vervallen verkaveling, kan een wijziging vragen.
Dit heeft enkel betrekking op het deel dat je in eigendom hebt.
Een voorbeeld: Stel dat de verkaveling uit drie kavels bestaat en enkel de eigenaars van kavel 1 en 3 vragen een verkavelingswijziging aan, dan blijft de oorspronkelijke verkaveling gelden voor kavel 2.

Procedure

Het is niet wettelijk geregeld wie het dossier opmaakt.
Je mag dus zelf het dossier opstellen. Je kan ook het dossier laten opstellen door een landmeter, een architect of een stedenbouwkundige.

Aan een verkavelingsvergunning kan worden verzaakt

Aan een geheel of gedeeltelijk verwezenlijkte verkavelingsvergunning kan wel worden verzaakt door de eigenaar die alle kavels heeft verworven, of in geval van akkoord van alle eigenaars.

Formulieren

Meer info

 

Leefomgeving ruimtelijke ordening

leefomgeving.ro@sint-amands.be

052 39 98 76

Deel dit artikel

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be