Vaste reclameborden

Voor het plaatsen van een reclamebord heb je vaak een stedenbouwkundige vergunning nodig, tenzij het gaat over een niet verlicht reclamebord van minder dan vier vierkante meter dat bevestigd wordt aan een vergund gebouw.

Omdat het reclamebord soms strijdig is met andere voorschriften voortvloeiende uit verkavelingen, bijzondere plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen, ... informeer je voor alle zekerheid bij de dienst leefomgeving.

De reclameborden kan je enkel plaatsen op de exploitatiezetel zelf, dit werd vastgelegd in de Algemene bestuurlijke politieverordening Klein-Brabant.
Men kan dus op een perceel of een gebouw waar geen activiteit plaatsvindt geen reclamebord plaatsen.  

Voorwaarden

Er zijn een aantal zaken die vrijgesteld zijn van vergunning indien ze niet strijdig zijn met andere bepalingen:

1° de bevestiging aan een vergund gebouw van niet-lichtgevende uithangborden, met een totale oppervlakte van maximaal vier vierkante meter;
2° publiciteitsinrichtingen, aangebracht op nutsvoorzieningen die behoren tot het openbaar domein, geplaatst in opdracht van een overheid, op voorwaarde dat de reclame maximaal de helft van de oppervlakte of tijd inneemt;
3° publiciteitsinrichtingen die voortvloeien uit wettelijke of reglementaire bepalingen;
4° publiciteitsinrichtingen die alleen informatie van de overheid bevatten of die deel uitmaken van sensibiliseringscampagnes van de overheid;
5° door de overheid beschikbaar gestelde dragers met het oog op socioculturele en politieke affichage;
6° verkiezingspubliciteit voor een verkiezing van het Europees, Federaal of Vlaams Parlement, of voor provincie-, gemeente- of districtsraadsverkiezingen;
7° publiciteitsinrichtingen, aangebracht op een onroerend goed, waarbij wordt bekendgemaakt dat dit goed te koop of te huur is, op voorwaarde dat de totale maximale oppervlakte niet meer bedraagt dan 4 vierkante meter en dat de publiciteitsinrichting ten laatste 14 dagen na de verhuring of verkoping wordt verwijderd.

Procedure

Als er een vergunning nodig is, kan je zelf een eenvoudige dossiersamenstelling gebruiken, zonder medewerking van een architect.

Download hier de nodige formulieren.

 

Dienst Leefomgeving ruimtelijke ordening
052 39 98 76
leefomgeving.ro@sint-amands.be

 

 

Deel dit artikel

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be