Stedenbouwkundige vergunningen en meldingen

Wie wil bouwen of verbouwen, heeft op sommige uitzonderingen na, een stedenbouwkundige vergunning nodig.
Dit is een voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen. Voor een aantal werken volstaat een melding, en bepaalde werken zijn volledig vrijgesteld van vergunning of melding.
Om te weten of je voor je bouwwerken een vergunning of melding nodig hebt, kan je terecht bij de dienst leefomgeving.

Voor wie?

Iedereen die gaat bouwen en/of verbouwen.

Welke aanvraag doe ik?

Vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat ingrepen die impact hebben op de ruimtelijke ordening vergunningsplichtig zijn. Een stedenbouwkundige vergunning is meestal vereist voor:

  • de afbraak van gebouwen (niet vrijstaand),
  • het vellen van bomen,
  • het wijzigen van het bodemreliëf,
  • het stallen van caravans, afgedankte auto‘s en vrachtwagens,
  • het stallen van verplaatsbare woningen of voertuigen die men als woning kan gebruiken,
  • het plaatsen van een prefab-constructie of het plaatsen van (sommige) tuinhuisjes.

Voor een aantal kleine bouwwerken heb je onder bepaalde voorwaarden echter geen vergunning nodig.

Melding

Voor andere werken aan de woning, bestaat er meldingsplicht. Enkele voorbeelden:

  • het openbreken van een gevel voor het plaatsen van een grote raampartij (niet in de voorgevel)
  • interne verbouwingswerken die gepaard gaan met stabiliteitswerken.
  • oprichting van bijgebouwen, aangebouwd aan een woning, met een maximale oppervlakte van 40 m² per perceel
  • zorgwonen

De werken kunnen niet zonder meer gestart worden, maar de afhandeling is wel sneller dan de procedure voor een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning.
Zowel de melding als de vrijstellingen zijn niet geldig als ze strijdig zijn met andere regelgeving (beschermd erfgoed, verkavelingsvoorschriften, voorschriften van een BPA of RUP). Het blijft dus aangeraden zich op voorhand goed te informeren.

Stedenbouwkundige vergunning

Voor werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is, is in principe de medewerking van een architect vereist. Een aantal ingrepen zijn echter vrijgesteld van de medewerking van een architect. Voor dergelijke aanvragen kan je zelf je dossier samenstellen.

Hoe aanvragen? 

Een dossier om werken te melden of een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen, dient samengesteld te worden volgens de van toepassing zijnde aanstiplijsten. Deze kan je verkrijgen op de dienst leefomgeving of downloaden van de website www.ruimtelijkeordening.be. Op de aanstiplijst kan je zien welke documenten en plannen je aan het dossier moet toevoegen. Je bezorgt het volledige dossier bij de dienst leefomgeving.  Deze dienst zal zorgen voor de verdere afhandeling van het dossier.

Procedure

Melding

Als de handelingen meldingsplichtig en niet verboden zijn, neemt het college van burgemeester en schepenen akte van de melding. Ze bezorgt de meldingsakte per beveiligde zending aan de persoon die de melding heeft verricht binnen een termijn van 30 dagen vanaf de dag na de datum van ontvangst van de melding.
De handelingen mogen worden uitgevoerd de dag na de datum van de betekening van de meldingsakte.
Als de handelingen verboden of niet meldingsplichtig zijn, stelt het college van burgemeester en schepenen de persoon die de melding heeft verricht binnen dezelfde ordetermijn daarvan in kennis. In dat geval wordt geen akte genomen en wordt aan de melding geen verder gevolg gegeven.

Stedenbouwkundige vergunning

Er wordt een beslissing genomen binnen de 75 dagen nadat het dossier volledig en ontvankelijkheid is bevonden. Ingeval van openbaar onderzoek wordt deze termijn met 30 dagen verlengd. Een stedenbouwkundige vergunning is twee jaar geldig (termijn start werken).
De constructie moet winddicht zijn binnen de drie jaar na het begin van de werken. Zowel het begin als het einde van de werken moet je melden bij de dienst leefomgeving.
 
Download hier de nodige formulieren.
 

Leefomgeving ruimtelijke ordening

leefomgeving.ro@sint-amands.be

052 39 98 76

Deel dit artikel

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be