Stedenbouwkundig attest

Met een stedenbouwkundig attest kan je te weten komen of een bepaald bouwconcept mogelijk is. Het is een toetsing van de mogelijkheden alvorens een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen. Het attest geeft meer gedetailleerde inlichtingen over de bestemming, de bouwwijze, de inplanting en de bouwhoogte van een mogelijk gebouw op een bepaald perceel.

Let wel: een attest is nog geen stedenbouwkundige vergunning. De vermelde informatie over de bestemming en de opgelegde voorwaarden blijven slechts twee jaar geldig na uitreiking van het attest, onder voorbehoud van wijziging van ruimtelijke uitvoeringsplannen of regelgeving in deze periode.

Voorwaarden

Als je een stedenbouwkundig attest wilt, dan is het de bedoeling dat je zelf al een redelijk concreet voorstel doet. Zo vermeld je in het dossier om welk soort van bebouwing het gaat, hoeveel verdiepingen het gebouw heeft, wat de dakhelling is, waar de constructie wordt ingeplant …

Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen heb je geen architect nodig.

Je hoeft ook geen eigenaar van de betrokken grond te zijn. Je kan dus zonder veel kosten en zonder risico meer zekerheid krijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel.

Procedure

Je moet het stedenbouwkundig attest aanvragen bij de instantie die bevoegd is voor het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning. Voor particulieren is dit bijna altijd de gemeente.

Na een positief stedenbouwkundig attest kan je de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning indienen bij de dienst leefomgeving.

Er is geen beroepsprocedure mogelijk tegen een negatief stedenbouwkundig attest.

Je kan het aanvraagformulier hier downloaden.

 

Leefomgeving ruimtelijke ordening

leefomgeving.ro@sint-amands.be

052 39 98 76

Deel dit artikel

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be