Subsidies jeugdwerkinfrastructuur

Om de kwaliteit van de jeugdinfrastructuur de komende jaren te kunnen garanderen, ondersteunt het gemeentebestuur het jeugdwerk met een infrastructuurtoelage.
 

Waar kan de subsidie voor aangewend worden?

  • nieuwbouw
  • aankoop van een grond
  • aankoop van een bestaand gebouw
  • vernieuwe van de bestaande infrastructuur (onroerende zaken)
  • alle investeringen op het vlak van brandveiligheid

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Het totale toelagebedrag bedraagt maximaal 50% van de in aanmerking genomen kosten, voor zover zij effectief met facturen bewezen worden. Elk jeugdwerkinitiatief kan gedurende 6 jaar meerdere aanvragen indienen. De totaal toegewezen toelage over 6 jaar kan per jeugdwerkinitiatief nooit de grens van € 25 000 overschrijden.

Investeringen die gemaakt worden ter verbetering van de brandveiligheid en de toegankelijkheid worden voor maximaal 100% gesubsidieerd. Aankoop van materialen die door vrijwilligers zullen verwerkt worden, worden voor maximaal 60% gesubsidieerd.

Meer informatie

Kan je terugvinden in het reglement "toelagen jeugdwerkinfrastructuur". Met vragen kan je steeds terecht bij de jeugddienst.

Dienst samenleving
Joris Croket
Tel. 052/39 98 77
jeugddienst@sint-amands.be

 

Deel dit artikel

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be