Subsidies jeugdwerk

Verschillende soorten subsidies
 
Het gemeentebestuur voorziet via een koepelreglement in 4 subsidies voor het Sint-Amandse jeugdwerk.
 
1. Werkingssubsidie voor jeugdwerkinitiatieven
2. Kadervormingssubsidies
3. Kampvervoersubsidies
4. Onderhoudssubsidie voor jeugdlokalen
 
De werkingssubsidie voor jeugdwerkinitiatieven
 
Erkende jeugdverenigingen krijgen jaarlijks een basistoelage, aangevuld met een variabel bedrag in functie van het aantal leden, aantal leiders, de frequentie van de activiteiten en het al dan niet organiseren van een kamp.
 
Kadervormingssubsidies
 
Ben je minsten 16 jaar en maximum 26 jaar oud en op vrijwillige basis actief op het vlak van animatie en begeleiding van kinderen en/of jongeren in het jeugdwerk, dan kan je wanneer je een erkende cursus volgt, een gedeeltelijke of volledige terugbetaling genieten vanwege het gemeentebestuur.
 
Kampvervoersubsidies
 
Erkende jeugdverenigingen die minimum 4 dagen op kamp gaan kunnen voor het transport van materiaal beroep doen op het gemeentebestuur. Concreet kan ja 1 rit heen en 1 rit terug aanvragen naar/van de kampplaats. Bijkomend kunnen ook ritten voor het ophalen en wegbrengen van tenten van/naar de uitleendienst voor kampeermateriaal voor de jeugd worden aangevraagd. Jeugdverenigingen die minstens 4 dagen op kamp gaan maar geen gebruik maken van deze ondersteuning, hebben per werkjaar recht op een kampvervoersubsidie van € 150.
 
Onderhoudssubsidie voor jeugdlokalen
 
Een jeugdlokaal in goede staat houden vergt naast inzet ook heel wat middelen. Voor herstelling en onderhoud, verfraaiingswerken, jaarlijks terugkerende controles, gebruikskosten, klein werkmateriaal, werken ter bevordering van de brandveiligheid maar ook het onderhoud van tenten wordt een toelage voorzien.
 
Meer informatie
 
Kan je terugvinden in het kaderreglement voor de subsidiëring van de Sint-Amandse jeugd en het jeugdwerk. Met vragen kan je steeds terecht bij de jeugddienst.
 
Dienst samenleving
Joris Croket
Tel. 052/39 98 77
jeugddienst@sint-amands.be
 

Deel dit artikel

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be