Subsidie voor kleine landschapselementen

Voorwaarden


De betoelaagbare landschapselementen moeten gelegen zijn op niet-bebouwde percelen in het landelijk gebied van de gemeente Sint-Amands. Onder landelijk gebied wordt verstaan de zones met de volgende bestemming: agrarisch gebied, groengebied of buffergebied. Meer details vind je in het subsidiereglement.

Procedure

Het ingevulde aanvraagformulier bezorg je aan de dienst leefomgeving samen met een plan waarop de locatie van de landschapselementen zijn aangeduid. De aanvraag gebeurt minimaal één maand voor de uitvoering van de werken.
Bedrag
De subsidie bedraagt maximum € 250 per aanvrager per jaar.

 

Leefomgeving milieu

leefomgeving.milieu@sint-amands.be

052 39 98 78

Deel dit artikel

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be