Geactualiseerde brandveiligheidsvoorschriften voor alle gebouwen en lokalen toegankelijk voor publiek

Hulpverleningszone Rivierenland verzorgt niet alleen de brandbestrijding en hulpverlening binnen de gemeenten van de zone, maar zet zich ook in voor de brandveiligheid van handelszaken en gebouwen die bezoekers ontvangen.

De gemeenten binnen Hulpverleningszone Rivierenland hadden elk een afzonderlijk politiereglement voor brandpreventie in publiek toegankelijke inrichtingen. Aangezien 19 gemeenten nu één hulpverleningszone vormen, is er voor al deze gemeenten eenzelfde politieverordening met de maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke gebouwen.

Er werd een uniform en geactualiseerd reglement voor alle publiek toegankelijke gebouwen opgemaakt, nl. 'Politieverordening houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen'. Voor de controle, de hercontrole en brandveiligheidsattestering van de publiek toegankelijke inrichtingen is er ook een uniforme procedure opgesteld.

Voor bijkomende informatie kan je de zonale preventiedienst contacteren via
* pti@bwzr.be
* 015 28 02 30

Het digitale aanvraagformulier en de 'Zonale politieverordening houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publieke toegankelijke inrichtingen' kan je vinden op de website van de hulpverleningszone.

Dienst samenleving - lokale economie
economie@sint-amands.be
052 39 98 85
052 39 98 77

Deel dit artikel

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be