Subsidies

Aanvraag voor subsidiëring sportclub

Formulier voor het aanvragen van sportsubsidies:

Bouw- en renovatiepremies

Als Vlaamse burger kan je zowel bij verschillende administraties premies en tegemoetkomingen aanvragen voor het bouwen, kopen of renoveren van een woning.

Impulssubsidiereglement voor sportclubs met erkende jeugdwerking

Impulssubsidiereglement voor sportclubs met een erkende jeugdwerking ter bevordering van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders.

Ontwikkelingssamenwerking

De werkgroep voor ontwikkelingssamenwerking is in 2015 opgericht om voor Sint-Amands een sterker beleid uit te schrijven inzake Noord-Zuid.

Premie mantelzorg

Dagelijks zijn in onze gemeente mantelzorgers aan de slag die de opvang en verzorging van een zorgbehoevend persoon op zich nemen. Als blijk van waardering hiervoor is de gemeente Sint-Amands sinds 1 april 2010 gestart met het toekennen van een mantelzorgpremie.

Renovatiepremie

Heb je plannen om je woning te renoveren? Dan kan je misschien rekenen op de steun van de vernieuwde Vlaamse renovatiepremie.

Sociale subsidie

Dit is een tegemoetkoming van € 20 voor personen met het recht op verhoogde tegemoetkoming voor geneeskundige verzorging.

Subsidie voor hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening

Er wordt een premie voorzien voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening waarbij de aanleg niet verplicht is volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten.

Subsidie voor kleine landschapselementen

Subsidie voor aanplanting en onderhoud van landschapselementen.

Subsidiereglement (voor erkende) sportclubs

Subsidiereglement voor (erkende) sportclubs

Subsidiereglement voor terugbetaling van trainerscursussen en bijscholingen voor trainers, juryleden en scheidsrechters

Subsidiereglement voor terugbetaling van trainerscursussen en bijscholingen voor trainers, juryleden en scheidsrechters.

Subsidies jeugdwerk

Subsidies jeugdwerk

Subsidies jeugdwerkinfrastructuur

Subsidies jeugdwerkinfrastructuur

Gemeente Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag  9 u. - 12 u.  |  13.30 u. - 16 u.
Donderdag 9 u. - 12 u.  |  17.30 u. - 19 u. *
Vrijdag 9 u. - 12 u.  

* = Enkel dienst bevolking & burgerlijke stand, milieudienst en dienst ruimtelijke ordening.

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail info@sint-amands.be


Sociaal Huis Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 9 u. - 12 u.
Donderdag 9 u. - 12 u. | 17.30 u. - 19 u. (uitgezonderd tijdens schoolvakanties)
Vrijdag 9 u. - 12 u.    

Hekkestraat 9, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail sociaalhuis@sint-amands.be