Vergunningenregister

Het vergunningenregister is een geïnformatiseerd gegevensbestand over perceelsgebonden informatie met betrekking tot de ruimtelijke ordening en de stedenbouw op het grondgebied van de gemeente. Het vormt een instrument dat op alle bestuurlijke niveaus nuttig en noodzakelijk is bij het ruimtelijk beleid.

De gemeente Sint-Amands heeft een conform verklaard vergunningenregister.
Het bevat voor het hele grondgebied van de gemeente de volgende informatie per kadastraal perceel.

  • het kadastraal nummer
  • de straatnaam en het huisnummer
  • alle stedenbouwkundige attesten vanaf 1 mei 1999
  • alle stedenbouwkundige vergunningen en de identiteit van de aanvrager
  • alle verkavelingsvergunningen en de identiteit van de aanvrager
  • alle bouwmisdrijven (processen-verbaal) met betrekking tot inbreuken van de de ruimtelijke ordening
  • alle planologische attesten

Het vergunningenregister is een bestuursdocument. Burgers kunnen het inzien of tegen vergoeding een uittreksel opvragen bij de dienst leefomgeving.

 

Leefomgeving ruimtelijke ordening

leefomgeving.ro@sint-amands.be

052 39 98 76

Deel dit artikel

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be