Sociale huisvestingsmaatschappijen


Huurmaatschappijen

De huurmaatschappijen bouwen sociale woningen om ze te verhuren aan sociale voorwaarden.
De huurprijzen hangen af van het inkomen van de huurder, de gezinssamenstelling, de bouwkost en de ouderdom van de woning.

Eigen Woning, Palingstraat 48, 2870 Puurs, tel. 03 740 00 20 - info@eigen-woning.be
Gezellige Woningen, Bleekstraat 9, 2880 Bornem, tel. 03 889 15 54 - info@gez-won.be, www.gezelligewoningen.be

Eigendomsmaatschappijen

De eigendomsmaatschappijen bouwen sociale woningen om ze te verkopen tegen aantrekkelijke prijzen. In de meeste gevallen kan je voor de aankoop  ook een sociale lening krijgen.

Kleine Landeigendom Klein Brabant, Palingstraat 48, 2870 Puurs, tel. 03 889 18 48 - info@klein-brabant.woonnet.be, www.klekb.be

Sociaal verhuurkantoor

Een sociaal verhuurkantoor huurt woningen op de private huurwoningmarkt om ze, eventueel na renovatie of aanpassingswerken, aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden door te verhuren.
Ze ontwikkelt ook initiatieven op het vlak van de woonbegeleiding om hun huurders in de praktijk vertrouwd te maken met de rechten en plichten als huurders.
De eigenaar-verhuurder kan rekenen op een stipte betaling van de huur, de afsluiting van een brandverzekering en het onderhoud van de woning.
In ruil hiervoor kan het sociaal verhuurkantoor lagere huurprijzen en een langdurig huurcontract aan haar huurders bieden.

Sociaal verhuurkantoor Optrek vzw, Palingstraat 48, Puurs, tel. 03 825 25 67 - svk@optrek.be, www.facebook.com/svk.optrek

Huurdersbonden

De huurdersbonden trachten de belangen van de huurders te behartigen.
Ze geven juridische informatie en advies op maat aan private en sociale huurders.
Ook signaleren zij aan de hogere overheden knelpunten inzake het woon- en huurbeleid.
OCMW‘s, gemeenten en welzijnsorganisaties kunnen, in ruil voor een collectief abonnement, namens hun cliënten een beroep doen op het huuradvies van deze bonden, en vorming en informatie krijgen over de regelgeving.
Namens de huurders kunnen de huurdersbonden verzoeken tot ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring indienen. Tevens bieden zij hen de nodige ondersteuning bij de juridische gevolgen hiervan voor hun huurcontract en bij eventuele herhuisvesting.

Huurdersbond Antwerpen, Langstraat 102 , 2140 Antwerpen, tel. 03 272 27 42
Huurdersbond Sint-Niklaas Parklaan 14 bus 2, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 766 14 44

Deel dit artikel

Gemeente Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag  9 u. - 12 u.  |  13.30 u. - 16 u.
Donderdag 9 u. - 12 u.  |  17.30 u. - 19 u. *
Vrijdag 9 u. - 12 u.  

* = Enkel dienst bevolking & burgerlijke stand, milieudienst en dienst ruimtelijke ordening.

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail info@sint-amands.be


Sociaal Huis Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 9 u. - 12 u.
Donderdag 9 u. - 12 u. | 17.30 u. - 19 u. (uitgezonderd tijdens schoolvakanties)
Vrijdag 9 u. - 12 u.    

Hekkestraat 9, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail sociaalhuis@sint-amands.be