Plannenregister

Het plannenregister is een gemeentelijk gegevensbestand waarin voor het grondgebied van de gemeente alle plannen opgenomen zijn die een invloed kunnen hebben op het nemen van een ambtelijke beslissing i.v.m. ruimtelijke ordening.

Het plannenregister bevat onder meer de geldende plannen van aanleg, de ruimtelijke uitvoeringsplannen, de stedenbouwkundige verordeningen en de onteigeningsplannen en de ruimtelijke informatie op basis van andere wetgeving.

Het plannenregister is bedoeld om geconsulteerd te worden bij:

  • de beoordeling van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag
  • elke vraag naar de gebruiksmogelijkheden van een perceel of gebouw

Het plannenregister is bovendien een bestuursdocument. Burgers kunnen het inzien of tegen vergoeding een uittreksel opvragen bij de dienst leefomgeving.

 

Leefomgeving ruimtelijke ordening

leefomgeving.ro@sint-amands.be

052 39 98 76

Deel dit artikel

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be