Notarissen en vastgoedkantoren

De notaris bemiddelt bij de aan- en verkoop van een perceel grond of een woning en bij het verlijden van (lenings)akten.
Je kunt bij de notaris een eerste advies vragen in verband met de voorgenomen aan- of verkoop van een grond of gebouw. Hij geeft je ook hulp bij het opstellen van de (ver)koopovereenkomst.

Beide partijen - koper en verkoper - zijn vrij een eigen notaris te kiezen zonder verhoging van de kosten.

De notaris zal voor het verlijden van de akte de noodzakelijke notariële inlichtingen inwinnen bij onze dienst leefomgeving en deze bij de akte voegen.
Zo gaat de notaris na of er voor het huis een vergunning is afgeleverd, of alle constructies (bv. woning zelf, tuinhuisjes) vergund zijn, of er bouwovertredingen zijn vastgesteld, in welk bestemmingsgebied (woongebied, agrarisch gebied, natuurgebied…) het gelegen is, of de woning voorkomt op de lijst van leegstand en verkrotting...

De door de gemeente afgeleverde inlichtingenfiche omvat een stedenbouwkundig uittreksel. Dit bestaat uit een uittreksel uit het plannenregister, een uitttreksel uit het vergunningenregister en aanvullende stedenbouwkundige inlichtingen.

Ook vastgoedkantoren kunnen deze info opvragen en deze info wordt dan later door de notaris bij de definitieve akte gevoegd.

Voor wie?

Iedereen die grond of gebouwen wilt verkopen of vervreemden. Vervreemden is van eigenaar doen verwisselen. Je kan grond of gebouwen ook ruilen of schenken.

Procedure

Aanvragen via mail of per brief bij de dienst leefomgeving.

Bedrag

Voor een inlichtingenfiche rekenen we een bedrag aan van 80 euro per bevraagd perceel.

Meer info

Bij de door jou gekozen notaris of bij de koninklijke federatie van het Belgisch notariaat.

 

Leefomgeving ruimtelijke ordening

leefomgeving.ro@sint-amands.be

052 39 98 76

Deel dit artikel

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be