Gewestplan

Het gewestplan is een belangrijk instrument voor de ruimtelijke ordening. Het legt in grote lijnen de bestemming van de gronden vast. Elk stuk grond heeft in het gewestplan een bestemming: woongebied, agrarisch gebied, bosgebied, industriegebied, natuurgebied… De bestemming legt vast wat op een perceel al dan niet mogelijk is.

Voor Sint-Amands is het gewestplan Mechelen, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 5 augustus 1976, van toepassing.
Er zijn ook al twee gewestplanwijzigingen doorgevoerd met Koninklijke Besluiten van 2 februari 1999 en van 30 maart 2001.

Je kan het gewestplan raadplegen bij de dienst leefomgeving of op de website van Agentschap voor Grafische Informatie Vlaanderen (AGIV).

Er kunnen nu geen gewestplanwijzigingen meer doorgevoerd worden.
Nieuwe bestemmingen worden nu vastgelegd in ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) welke de gewestplanbestemming dan opheffen.Leefomgeving ruimtelijke ordening

leefomgeving.ro@sint-amands.be

052 39 98 76

Deel dit artikel

Gemeente Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag  9 u. - 12 u.  |  13.30 u. - 16 u.
Donderdag 9 u. - 12 u.  |  17.30 u. - 19 u. *
Vrijdag 9 u. - 12 u.  

* = Enkel dienst bevolking & burgerlijke stand, milieudienst en dienst ruimtelijke ordening.

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail info@sint-amands.be


Sociaal Huis Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 9 u. - 12 u.
Donderdag 9 u. - 12 u. | 17.30 u. - 19 u. (uitgezonderd tijdens schoolvakanties)
Vrijdag 9 u. - 12 u.    

Hekkestraat 9, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail sociaalhuis@sint-amands.be