Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS)

Een Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) is een beleidsrapport dat in grote lijnen de ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente voor de volgende jaren stuurt. Het structuurplan bepaalt de principes waarop het verdere beleid rond ruimtelijke ordening wordt uitgebouwd. Het GRS bepaalt waar er in de toekomst nog kan gebouwd worden; waar er nood is aan extra ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven; waar sociale kavels kunnen gerealiseerd worden en dergelijke meer. Het GRS bestaat zowel uit teksten als bijhorende kaarten.

Er worden ruimtelijke structuurplannen opgemaakt door het Vlaams Gewest, de provincie en de gemeente. Het GRS richt zich naar het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en het provinciaal ruimtelijk structuurplan van de provincie waarbinnen de gemeente ligt.

Het GRS van de gemeente Sint-Amands werd in 2005 goedgekeurd door de gemeenteraad en op 15 december 2005 door de Bestendige deputatie van de provincie Antwerpen. Het is een lijvig document van 186 bladzijden geïllustreerd met 61 kaarten.

Deze documenten kan je bij de dienst leefomgeving raadplegen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis of onderaan downloaden.

 

Leefomgeving ruimtelijke ordening

leefomgeving.ro@sint-amands.be

052 39 98 76

 

Deel dit artikel

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be