Geluidshinder

Onder geluidshinder verstaat men ongewenste of schadelijke geluiden die in de omgeving worden veroorzaakt.
Concrete juridische regels rond geluidshinder vind je alvast in het Vlaams reglement over de milieuvergunning (VLAREM).

Voor geluidshinder door elektronisch versterkte muziek, zijn er verschillende regels van toepassing.  Afhankelijk van het aantal dansgelegenheden per jaar en/of per maand is ofwel de VLAREM-wetgeving van toepassing, ofwel het KB van 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen.

Meer info

www.fuifpunt.be

www.emis.vito.be

Regelgeving

Leefomgeving milieu

leefomgeving.milieu@sint-amands.be

052 39 98 78

Deel dit artikel

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be