Aansluiting huisriolering en keuring privériolering

Pidpa en drinkwater: dat is een gekende combinatie. Sinds 1 maart 2010 neemt Pidpa ook het beheer van het rioleringsnet in Sint-Amands op zich. In opdracht van de gemeente voert Pidpa volgende taken uit:

  • onderhoud, uitbouw en vernieuwing van het rioleringsnet
  • permanente wachtdienst voor een 24 uur op 24 service
  • aanleggen en herstellen van huisaansluitingen op het openbaar rioleringsnet
  • reinigen van straatkolken
  • beheren van baangrachten
  • aanleggen, exploiteren en onderhouden van pompstations
  • plaatsen, controleren en onderhouden van IBA's (individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater) op locaties waar geen riolering aangelegd zal worden (de zgn. rode clusters)
  • uitbouwen van een volledige databank van het gemeentelijk rioleringsnet

Procedure

Een nieuwe aansluiting wordt aangevraagd bij Pidpa en niet bij de gemeente. De aanvraagprocedure en voorwaarden worden toegelicht via https://www.pidpa.be/afvalwater/aansluiting

Vooraleer Pidpa kan aansluiten, moet de privé-waterafvoer eerst gekeurd worden. Vanaf 1 juli 2011 is de keuring van de private waterafvoer verplicht voor de eerste ingebruikname, bij belangrijke wijzigingen, na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid (op verzoek van de exploitant) en bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein.

De door AquaFlanders (koepelorganisatie van de Vlaamse waterbedrijven) aanvaarde professionele keurders van uw exploitant zijn uitstekend geplaatst om u te helpen. Indien u dit wenst, kan u ook beroep doen op een externe keurder.

Verdere informatie rond de praktische voorwaarden en tarieven vindt u op www.pidpa.be U kan ook altijd terecht tijdens de kantooruren op het gratis nummer 0800-90 300 (optie 3) met uw vragen of om meteen een afspraak te maken. De brochure rond keuringen privéwaterafvoer ligt bovendien gratis te uwer beschikking op uw gemeentehuis.

Meer info

Rioleringsbeheer

Privewaterafvoer

Nieuwe aansluiting

Keuringen

 

Leefomgeving ruimtelijke ordening

leefomgeving.ro@sint-amands.be

052 39 98 76

Deel dit artikel

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be