Psychosociale dienstverlening

Voor problemen op het gebied van relatie, echtscheiding, gezin, opvoeding van de kinderen, alcohol- en andere verslaving, eenzaamheid, enz., kun je steeds bij ons terecht. Samen zoeken we naar een haalbare oplossing of verwijzen we je door naar een dienst waar deskundigen je beter kunnen helpen.
 
Wij beschikken over een goed zicht op het aanbod van alle hulpverleningsdiensten in Sint-Amands en omgeving.
 
 
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg De Pont (CGG)
Lange Ridderstraat 20
2800 Mechelen
Tel: 015/42 08 32
Fax: 015/42 05 05
 
Openingsuren van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 u., avondconsultaties zijn mogelijk.
 
Aanbod
 
Preventie en ambulante hulpverlening voor zowel kinderen en jongeren als volwassenen en ouderen met psychologische problemen en psychiatrische stoornissen. Preventief wordt vooral gewerkt rond drugs en zelfmoord. Bovendien is er een werking voor kinderen en jongeren met problemen op school. In alle CGG wordt per gesprek 11 euro gevraagd. Mensen met recht op verhoogde tegemoetkoming of in schuldbemiddeling betalen per gesprek 4 euro. Mensen zonder aansluiting bij een mutualiteit kunnen gratis een beroep doen op ons. Het eerste gesprek is gratis indien u verwezen bent door een andere hulpverlener of organisatie. Aanmeldingen verlopen liefst telefonisch; in overleg wordt een afspraak gemaakt. Voor uitgebreide info: zie website.
 
PsychoGeriatrisch Netwerk (PGN)
Lispersesteenweg 14
2500 Lier
Tel: 03/490 01 89 of 0476/93 49 56
Fax: 03/480 53 62
 
Aanbod
 
Voor achtergrondinformatie of gericht advies over dementie.
 
Wil je bijvoorbeeld weten of dementie erfelijk is? Of enkele tips krijgen over hoe om te gaan met het veranderend gedrag bij personen met dementie? Dan kan je steeds bij hen aankloppen. Bovendien biedt PGN tevens info- en vormingsactiviteiten op maat aan voor verenigingen en voorzieningen.
 
Centrum algemeen welzijnswerk Boom Mechelen Lier vzw (CAW)
Pastorijstraat 1
2830 Willebroek
Tel: 015/69 56 95
Fax: 03/886 35 91
 
Openingsuren van maandag tot en met donderdag van 9 tot 17 u., op vrijdag van 9 tot 16.30 u.
Zonder afspraak: maandag van 9.30 tot 12 u.
 
Aanbod
 
Het CAW geeft informatie, advies, opvang, praktische hulp, crisishulp en begeleiding aan iedereen inzake relaties, persoonlijke problemen, financiële of materiële problemen en vragen in verband met criminaliteit.
 
Meldpunt vereenzaming
Tel: 052/46 92 18
 
Aanbod
 
Veel mensen zitten thuis en hebben geen of onvoldoende contact met anderen. Zij voelen zich in de steek gelaten en zijn eenzaam. Misschien herkent u deze situatie bij uzelf of bij iemand die u kent. Wilt u hierin verandering aanbrengen, maar weet u niet hoe u dit probleem aan kunt pakken? Doe dan een beroep op Meldpunt vereenzaming info@meldpuntvereenzaming.be
 
Na de melding komt een medewerker thuis voor een gesprek met u of met de betrokken persoon. De mogelijkheden worden besproken en er wordt gezocht naar een passend vervolg. De medewerker zorgt ervoor dat de persoon opgenomen wordt in een hobbyclub of in een ontmoetingsruimte met anderen naargelang zijn/haar mogelijkheden. Het meldpunt zorgt bijvoorbeeld voor de juiste contacten of regelt de hulp van een vrijwilliger om de persoon regelmatig te bezoeken. Het meldpunt is niet bedoeld voor crisissituaties. In geval van nood belt u met de politie, de huisarts of buiten de kantooruren de huisartsenpost.
 
Meldpunt misbruik, geweld en kindermishandeling 1712
Tel: 1712
 
Aanbod
 
Het meldpunt integreert de bestaande meldpunten, aanspreekpunten en onthaalwerkingen van de vertrouwenscentra kindermishandeling en de centra algemeen welzijnswerk (CAW) (slachtofferhulp, ouderenmishandeling, partnergeweld en intrafamiliaal geweld). Het meldpunt is er voor alle burgers. Het is vlot bereikbaar op het nummer 1712. Dit nummer is gratis en wordt niet op de gesprekslijst van de factuur vermeld.
 
Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmishandeling
Tel: 1712
 
Aanbod
 
Heeft u een vermoeden van ouderenmis(be)handeling? Dit kan voor uzelf zijn of voor uw buur die het opmerkt in uw naaste omgeving. Dan kan u contact opnemen met 1712. Bent u een hulpverlener, thuisverpleegkundige, verzorgende, arts, politie, medewerker van een hulpverleningsorganisatie, ... dan kan u rechtstreeks contact opnemen met het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling. Dit kan via het nummer 0478/15 15 70.
 
Jongerenaanbod van het CAW
Maurits Sabbestraat 119
2800 Mechelen
Tel: 015/33 70 12
www. jacmechelen.be
 
Openingsuren maandag, woensdag en vrijdag van 12 tot 17 u. of na afspraak.
Dinsdag en donderdag gesloten.
 
Het jongerenonthaal in Puurs (Fortbaan 9) is enkel op afspraak.
 
Aanbod
 
Informatie, advies en hulp aan jongeren van 12 tot 25 jaar.
 
 
Sociale dienst
 
 
052 39 98 87

Deel dit artikel

Gemeente Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag  9 u. - 12 u.  |  13.30 u. - 16 u.
Donderdag 9 u. - 12 u.  |  17.30 u. - 19 u. *
Vrijdag 9 u. - 12 u.  

* = Enkel dienst bevolking & burgerlijke stand, milieudienst en dienst ruimtelijke ordening.

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail info@sint-amands.be


Sociaal Huis Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 9 u. - 12 u.
Donderdag 9 u. - 12 u. | 17.30 u. - 19 u. (uitgezonderd tijdens schoolvakanties)
Vrijdag 9 u. - 12 u.    

Hekkestraat 9, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail sociaalhuis@sint-amands.be