Nachtzorg

Wat

De verzorgende of vrijwilliger komt bij de gebruiker thuis. Tijdens de nacht worden de nodige zorgen en aandacht gegeven.
Afhankelijk van de thuissituatie worden volgende zorgvormen aangeboden:
- Nachtzorg met polyvalent verzorgenden
- Nachtoppas met geschoolde vrijwilligers
- Nachthotel, tijdelijke nachtzorg in een residentiële of palliatieve omgeving

- Verzorgenden
Na een theoretische opleiding en praktijkstages beschikken de polyvalent verzorgenden over specifieke vaardigheden en deskundigheid. De hygiënische zorgen en ondersteuning van mantelzorger en zorgbehoevenden behoren tot hun kerntaken.

- Vrijwilligers
De vrijwilligers bezitten een rijke praktische ervaring; vaak hebben ze reeds een lange loopbaan als vrijwilliger overdag achter de rug of waren ze beroepsmatig actief in een zorgberoep of hebben ze ervaring als ex-mantelzorger. De voornaamste taak bestaat uit het "waken bij" de zorgbehoevende.

Er wordt eveneens stand-by nachtverpleging aangeboden. De medewerkers van Nachtzorg kunnen tijdens de nacht altijd een verpleegkundige van het Wit-Gele Kruis raadplegen of oproepen.

Nachtzorg is momenteel beperkt tot 2, maximum 3 nachten per week en is ook mogelijk op zaterdag, zondag en feestdagen.

Voorwaarden

- de zorgbehoevende bevindt zich in een palliatieve situatie, heeft een vorm van dementie, of lijdt aan een langdurige chronische ziekte
- De hulpvraag kan met nachtzorg, nachtoppas of nachthotel beantwoord worden
- De nachtzorg begint om 22.00u en eindigt om 7.00u. Op vraag kunnen er ook nachten van 12u gepresteerd worden (bv. van 20 tot 8u of van 21 tot 9u).  Deze extra uren zijn  enkel met vrijwilligers mogelijk.

Procedure

Iedereen kan contact opnemen met Nachtzorg (cliënt, familielid, buur, vriend, doorverwijzer, …).Tijdens het eerste contact wordt bekeken of Nachtzorg je kan verder helpen. Indien mogelijk wordt  bekeken of direct opstarten van de Nachtzorg een mogelijkheid is. Er wordt telkens een huisbezoek ingepland voor de effectieve opstart van de hulp.
Aanvragen kunnen gebeuren bij:

Nachtzorg Mechelen
Greesstraat 11c
2200 Herentals
014/28 32 32
info@nachtzorgmechelen.be

Prijs

- Nachtzorg thuis door verzorgenden (erkende diensten gezinszorg)
€ 25 per nacht
- Nachtzorg thuis door vrijwilligers (erkende diensten oppashulp)
€ 25 per nacht + € 2,6  per begonnen uur (bij nachten langer dan 9 u.)
- Hulpverlening Verpleegkundigen Wit-Gele Kruis Antwerpen vzw
Dringende verpleegkundige zorgen, uitgevoerd door de oproepbare verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis, worden gratis  verstrekt.  
De meeste mutualiteiten voorzien een terugbetalingsregeling voor Nachtzorg. U kan zich hierover informeren bij uw ziekenfonds.

 

Dienst Thuiszorg
052 39 98 98
thuiszorg@sint-amands.be

Deel dit artikel

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be