Categorieën beginnend met S
Items beginnend met S

Schade aan land- en tuinbouwteelten

Bij schade aan land- en tuinbouwteelten als gevolg van weersomstandigheden of wildvraat kan schattingscommissie worden bijeengeroepen.

Scholenveldloop Sint-Amands

Onze sportdienst organiseert jaarlijks een scholenveldloop voor alle leerlingen uit Sint-Amands

Schoolroutekaart

Op deze kaart kan je de veiligste weg naar school terugvinden.

Selectief slopen

In Vlaanderen komt er jaarlijks ongeveer tien miljoen ton bouw- en sloopafval vrij. Deze enorme hoeveelheid bedraagt maar liefst drie keer meer dan de jaarlijkse hoeveelheid huishoudelijke afvalstoffen. Daarom is het belangrijk dat er zo weinig mogelijk verontreinigend bouw- en sloopafval naar een stortplaats wordt afgevoerd.

Ski- en snowboarddag Sint-Amands

Onze sportdienst organiseert jaarlijks in de krokusvakantie een ski- en snowboarddag op de indoorsneeuwpiste Skidöme in Terneuzen (Nederland).

Snoeihoutophaling

Snoeihout wordt enkel op aanvraag opgehaald.

Sociaal huren

Je bent op zoek naar een betaalbare huurwoning? In Sint-Amands zijn verschillende organisaties bezig met sociale huisvesting. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Sociaal kopen of lenen

Meer informatie over kopen of aangaan van een sociale lening voor een woning.

Sociale dienstverlening

De sociale dienst van het OCMW is een eerstelijnsdienst. Je kan er terecht voor informatie en advies over onder andere budget, huisvesting, levens- en gezinsvragen ... Als het nodig is, verwijzen zij je door naar een gespecialiseerde dienst of organisatie.

Sociale subsidie

Dit is een tegemoetkoming van € 20 voor personen met het recht op verhoogde tegemoetkoming voor geneeskundige verzorging.

Socio-economische vergunning

Wil je een kleinhandelszaak starten, dit wil zeggen een handelszaak met een nettoverkoopoppervlakte van meer dan 400 m² toegankelijk voor het publiek, dan moet je in het bezit zijn van een socio-economisch vergunning. Deze wet is van toepassing op kleinhandelsbedrijven.

Speelplein

Spelen met vriendjes en vriendinnetjes tijdens de zomervakantie.

Speelstraten

Veilig spelen in je eigen straat.

Speelterreinen

Spelen in je eigen wijk of toch heel dicht in je buurt? Het kan! Sint-Amands heeft een heel groot aantal speelterreinen waar de kinderen kunnen en vooral mogen spelen! Maar ook skaten kan je in Sint-Amands.

Spel-o-theek

Uitleendienst voor speelmateriaal

Spontane sollicitatie

We hebben regelmatig openstaande vacatures, maar je kan natuurlijk ook spontaan solliciteren. Wij houden je sollicitatie bij in onze databank en contacteren je bij een gepaste vacature.

Sportcafé

Sportcafé
Verantwoordelijke: Nick Walravens
Sportlaan 7a
2890 Sint-Amands
Tel: 0479 65 96 83

Stedenbouwkundig attest

Mondeling verkregen stedenbouwkundige informatie heeft geen juridische waarde. Als je de inlichtingen over een perceel bevestigd wil zien, dan kan je een stedenbouwkundig attest aanvragen. Zo heb je meer zekerheid.

Stedenbouwkundig uittreksel

Een stedenbouwkundig uittreksel bestaat uit een uittreksel uit het plannenregister en een uittreksel uit het vergunningenregister.

Stedenbouwkundige vergunningen en meldingen

Wie wil bouwen of verbouwen, heeft op sommige uitzonderingen na, een stedenbouwkundige vergunning nodig. Voor een aantal werken volstaat een melding.

Stedenbouwkundige verordeningen

Stedenbouwkundige verordeningen leggen voor het grondgebied een aantal stedenbouwkundige regels vast.

Steunmaatregelen bij werken

Indien onderneming hinder ondervinden bij openbare werken, kunnen zij hiervoor in bepaalde gevallen een vergoeding of rentetoelage ontvangen via de Vlaamse overheid. Meer info vind je op de website van het Agentschap Ondernemen.

Stookolietanks

Meer info vind je op de website van INFORMAZOUT.

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be