Categorieën beginnend met P

Items beginnend met P

Paastentoonstelling

Jaarlijks, tijdens het Paasweekend, kan je in het gemeentehuis genieten van kunst van eigen bodem.

Parkeerplaats voor minder mobiele personen

Aanvraag parkeerplaats voor minder mobiele personen.

Parkeerplaats voor minder mobiele personen

Overzicht van de verschillende locaties van de parkeerplaatsen voor minder mobiele personen.

Parkeerverbod aanvragen

Inwoners en verenigingen kunnen gebruik maken van verbodsborden voor het vrijhouden van parkeervakken bij activiteiten, evenementen of een verhuis. Parkeerverbodsborden kunnen niet worden aangevraagd voor bouwwerkzaamheden.

Parkeerzones

Sint-Amands beschikt over verschillende parkeermogelijkheden. Voor een langer bezoek kan je kosteloos gebruik maken van de parkings, net buiten het centrum gelegen.

Pensioen, aanvraag

Je moet een pensioenaanvraag doen wanneer je vóór de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar met pensioen wil gaan. Dit geldt voor het pensioen voor werknemers en zelfstandigen, het overlevingspensioen en de inkomensgarantie voor ouderen (IGO). Na je aanvraag wordt een pensioenberekening gedaan door de rijksdienst voor pensioenen. Achteraf heb je nog steeds de keuze om je pensioen te bevestigen of uit te stellen.

Perscontacten

Lijst van perscontacten.

Wil je graag toegevoegd worden aan deze lijst? Verstuur dan je contactgegevens naar communicatie@sint-amands.be.

 

Pesticidengebruik

Ongewenste dieren of planten in jouw tuin bestrijden? Dat doe je beter niet met pesticiden. Gebruik hiervoor alternatieven, zonder chemische producten. Gebruik ook geen pesticiden op je terras of oprit. Zet pesticiden buitenspel en help mee aan een gezonder leefmilieu.

Petanquevelden in Sint-Amands

Een overzicht van de petanquevelden in Sint-Amands.

Plaatsen van een kansspel in een drankgelegenheid (vergunning klasse C)

Drankgelegenheden (kansspelinrichtingen klasse 3) die in hun inrichting een kansspel willen plaatsen (bingo of one ball) dienen hiervoor voorafgaand een vergunning klasse C aan te vragen bij de kansspelcommissie.

Plannenregister

Het plannenregister is een gemeentelijk gegevensbestand waarin voor het grondgebied van de gemeente alle plannen opgenomen zijn die een invloed kunnen hebben op het nemen van een ambtelijke beslissing i.v.m. ruimtelijke ordening.

Poetsdienst met dienstencheques

Het OCMW van Sint-Amands is een erkende dienstenchequeonderneming. In het kader van deze dienstenchequeonderneming wordt poetshulp aangeboden aan senioren, personen met een beperking of andere hulpbehoevenden die door hun gezondheidstoestand niet meer kunnen instaan voor het gewone wekelijkse onderhoud van hun woning.

Polio inenting

De inenting tegen polio (kinderverlamming) is in België wettelijk verplicht sinds 1966 en moet viermaal gebeuren voor je kind 18 maanden oud is.

Politiezone Klein-Brabant

Onze politiezone omvat de gemeenten Puurs, Bornem en Sint-Amands.

Praatcafé dementie

Praatcafé dementie

Premie mantelzorg

Dagelijks zijn in onze gemeente mantelzorgers aan de slag die de opvang en verzorging van een zorgbehoevend persoon op zich nemen. Als blijk van waardering hiervoor is de gemeente Sint-Amands sinds 1 april 2010 gestart met het toekennen van een mantelzorgpremie.

Psychosociale dienstverlening

Voor problemen op het gebied van relatie, echtscheiding, gezin, opvoeding van de kinderen, alcohol- en andere verslaving, eenzaamheid, enz., kun je steeds bij ons terecht. Samen zoeken we naar een haalbare oplossing of verwijzen we je door naar een dienst waar deskundigen je beter kunnen helpen.

Publiciteitsborden

Plaatsen van publiciteitsborden.

Publiciteitsborden en wegwijzers N17

Voor het plaatsen van tijdelijke publiciteitsborden en wegwijzers op de gewestweg N17 moet je contact opnemen met AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) die verantwoordelijk zijn de N16. Je kan hen best een e-mail sturen op volgend adres: wegen.antwerpen.districtpuurs@mow.vlaanderen.be

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be