Welzijn


Premie mantelzorg

Dagelijks zijn in onze gemeente mantelzorgers aan de slag die de opvang en verzorging van een zorgbehoevend persoon op zich nemen. Als blijk van waardering hiervoor is de gemeente Sint-Amands sinds 1 april 2010 gestart met het toekennen van een mantelzorgpremie.

Psychosociale dienstverlening

Voor problemen op het gebied van relatie, echtscheiding, gezin, opvoeding van de kinderen, alcohol- en andere verslaving, eenzaamheid, enz., kun je steeds bij ons terecht. Samen zoeken we naar een haalbare oplossing of verwijzen we je door naar een dienst waar deskundigen je beter kunnen helpen.

Regelgeving centrale verwarmingstoestellen

Verwarm jij je huis met een centraal verwarmingstoestel?

Rolkar Rivierenland

Rolkar Rivierenland biedt vervoer voor personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit.

Sociaal huren

Je bent op zoek naar een betaalbare huurwoning? In Sint-Amands zijn verschillende organisaties bezig met sociale huisvesting. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Sociaal kopen of lenen

Meer informatie over kopen of aangaan van een sociale lening voor een woning.

Sociale dienstverlening

De sociale dienst van het OCMW is een eerstelijnsdienst. Je kan er terecht voor informatie en advies over onder andere budget, huisvesting, levens- en gezinsvragen ... Als het nodig is, verwijzen zij je door naar een gespecialiseerde dienst of organisatie.

Sociale subsidie

Dit is een tegemoetkoming van € 20 voor personen met het recht op verhoogde tegemoetkoming voor geneeskundige verzorging.

Strijkpunt Spoor2

Ziet u er ook tegen op om die gigantische berg strijk weg te werken? Hebt u het gevoel dat u iets beter te doen heeft dan uren te strijken? Een helpende hand bij uw strijk, iets waar veel mensen stiekem naar op zoek zijn. Die helpende hand is dichter bij dan u denkt. Het strijkatelier van Spoor2 en OCMW Sint-Amands slaan de handen in elkaar en hebben een strijkpunt opgericht in het Sociaal Huis van het OCMW van Sint-Amands.

Wij (OCMW Sint-Amands en Spoor2) besparen u veel tijd door uw wasmanden voor u weg te werken, en dit op een professionele manier.

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Deze tegemoetkoming wordt toegekend aan personen ouder dan 65 jaar die door hun verminderde zelfredzaamheid zich moeilijker kunnen behelpen of problemen ondervinden om deel te nemen aan het sociale leven. Je moet eveneens minstens 7 punten scoren op de schaal van zelfredzaamheid ingevuld door de dokter.

Verwarmingstoelage

Je huis verwarmen is duur. Gebruik je stookolie, verwarmingspetroleum of bulkpropaangas voor je verwarming en heb je een beperkt inkomen, dan kan je beroep doen op een verwarmingstoelage, de zogenaamde mazoutpremie. Dat woord is niet helemaal juist, want je kan ook een toelage krijgen voor bijvoorbeeld bulkpropaangas. Met deze toelage kan je een stukje van je factuur betalen.

Woonzorgcentrum 'Ter Schelde'

Zorgbedrijf Klein-Brabant
Woonzorgcentrum Ter Schelde
Kouterpark 25 2890 Sint-Amands
Tel. 052 46 92 22
info@zorgbedrijf.klein-brabant.be

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be