Welzijn


Arbeidstrajectbegeleding

Arbeidstrajectbegeleiding is een methode om een werkzoekende via een intensief, planmatig en gefaseerd traject naar werk te begeleiden. De arbeidstrajectbegeleider houdt rekening met de beperkingen en de mogelijkheden van de werkzoekende.

Begrafeniskosten

Bij een overlijden betalen normaal de familie of erfgenamen de begrafeniskosten. Als er geen familie of erfgenamen zijn of deze hebben hiervoor onvoldoende middelen, zal de gemeente een minimale begrafenis verzorgen. In een aantal gemeenten neemt het OCMW dan de begrafeniskosten op zich.

Bejaardenwoningen

Het OCMW verhuurt 18 bejaardenwoningen gelegen op de site aan het Kouterpark. De woningen zijn per twee geschakeld en bevinden zich in een groene omgeving.

Belbus

De belbus rijdt alleen op aanvraag en ze heeft geen vaste route of dienstregeling. Het is geen taxi, de belbus stopt alleen aan haltes van De Lijn die voor de rit werden aangevraagd bij de centrale.  Het belbusgebied  Klein-Brabant omvat Bornem, Hingene, Eikevliet, Wintam, Branst, Weert, Mariekerke, Sint-Amands, Oppuurs, Lippelo, Puurs, Liezele en Ruisbroek.

Budgetbegeleiding

Toekomen met je inkomen is soms moeilijk. Wil je daarom graag hulp of begeleiding, dan kan je terecht bij de sociale dienst van het Sociaal Huis.

Budgetbeheer

Luk het je niet om de eindjes aan mekaar te knopen. Je hebt schulden en misschien kreeg je al heel wat aanmaningen tot betaling in je brievenbus.

Collectieve schuldenregeling

Een collectieve schuldenregeling moet je aanvragen met een verzoekschrift bij de arbeidsrechtbank. Indien toegewezen, worden een schuldbemiddelaar aangesteld (meestal een advocaat).

Financiële ondersteuning

Kun je de eindjes moeilijk aan elkaar knopen? Door omstandigheden (ziekte, schulden, persoonlijke omstandigheden enz.) of misschien gewoon omdat je lang moet wachten op een uitkering en daardoor in de problemen komt. Op basis van de OCMW-wetgeving heeft het OCMW de wettelijke opdracht ernaar te streven dat elke inwoner voldoende inkomsten heeft om menswaardig te kunnen leven. Als je geen inkomen hebt, of je inkomen te laag is, kan het OCMW financiële steun of voorschotten toekennen. Dat kan op veel verschillende manieren zoals o.a. leefloon, huurwaarborg, medische kosten...

Gezonde gemeente

Sint-Amands is één van de 266 Vlaamse gemeenten die ingetekend heeft op de charter ‘gezonde gemeente’. Hierbij worden we ondersteund door het lokaal gezondheidsoverleg (LOGO).

Groep van assistentiewoningen Ten Dijke

Zorgbedrijf Klein-Brabant
GAW Ten Dijke
Kouterpark 24
2890 Sint-Amands
Tel. 052 46 92 25
info@zorgbedrijf.klein-brabant.be

Informatie FOD Sociale Zekerheid Directie-Generaal Personen met een handicap

De FOD Sociale Zekerheid, Directie-Generaal Personen met een handicap houdt regelmatig zitdagen in het Sociaal Huis van Puurs.  Je kan tijdens deze zitdag kosteloos advies vragen aan een maatschappelijk assistent van de FOD Sociale Zekerheid in verband met tegemoetkomingen aan personen met een handicap, parkeerkaart, sociale en fiscale voordelen voor personen met een handicap.

Integratietegemoetkoming

De integratietegemoetkoming wordt toegekend aan personen jonger dan 65 jaar die zich moeilijk kunnen behelpen en problemen ondervinden om zich in het sociale leven in te schakelen. Je moet minstens 7 punten scoren op de schaal van zelfredzaamheid ingevuld door de dokter. Deze tegemoetkoming wordt toegekend en uitbetaald door de federale overheidsdienst sociale zekerheid - directie generaal personen met een handicap.

Juridische hulpverlening

Heb je twijfels over je rechten en plichten, heb je vragen over een (huur)contract of heb je andere juridische vragen of bezorgdheden? Voor juridisch advies kan je terecht in het OCMW van Sint-Amands, waar je gratis advies kan krijgen van een advocaat.

Korting om medische redenen bij vaste afvalbijdrage

Vanaf 1 januari 2014 betaalt ieder gezin een vaste bijdrage voor afvalbeheer in onze gemeente van 54 euro per jaar.  Is er jou een incontinentieforfait toegekend door het RIZIV of door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) of heb je een andere medische reden zoals nierdialyse aan huis, stomapatiënt... waardoor je extra verzorgingsmateriaal gebruikt dan krijg je een korting op de afvalbijdrage van 24 euro.

Lokaal Opvanginitiatief

Materiële opvang voor kandidaat vluchtelingen.

Lokale Adviescommissie voor water, gas of elektriciteit (LAC)

Iedereen heeft  recht op een minimale levering van elektriciteit, gas en water. Deze mogen alleen maar in hoogst uitzonderlijke gevallen worden afgesloten. Hoe werkt dit precies?

Meldpunt discriminatie

Het Meldpunt Discriminatie Antwerpen maakt deel uit van het Interfederaal Gelijkekansencentrum. Hierdoor kunnen melders zich tot elk meldpunt in Vlaanderen richten. Het Interfederaal Gelijkekansencentrum is een onafhankelijke interfederale openbare instelling gespecialiseerd in het gelijkekansenbeleid en het non-discriminatiebeleid. De opdracht, gebaseerd op de mensenrechten, is om gelijke kansen en rechten voor alle burgers te bevorderen en om discriminatie te bestrijden. Het voert die opdracht uit met het oog op gemeenschapsontwikkeling en in een geest van dialoog, samenwerking en respect.

Meldpunt misbruik, geweld en kindermishandeling

Maak je zelf geweld mee? Ben je bezorgd om iemand anders of zit je met een vermoeden van geweld? Heb je ooit geweld meegemaakt? Ben je bang dat je soms je zelfbeheersing kwijt raakt en iemand ongewenst pijn doet?
Doe je mee met een groep pesters en voel je je daar schuldig over?

Meldpunt vereenzaming

Voel je je eenzaam? Jong of oud, het kan iedereen overkomen. Misschien herken je deze situatie, bij jezelf of bij iemand die je kent? Dan kan je beroep doen op het meldpunt Vereenzaming of gewoon contact opnemen met iemand van het Sociaal Huis.

Meldpunt zelfmoord

Dringend nood aan een gesprek? Je kent iemand die een zelfmoordpoging heeft ondernomen?Je hebt iemand verloren door zelfdoding?Je kent iemand die aan zelfmoord denkt? 1813 is het noodnummer dat je dag en nacht kunt bellen, 7 dagen op 7, om te praten over zelfmoord. De vrijwilligers gaan iedere avond online van 19 tot 21.30 uur.

Minder mobielen centrale

MMC is een vervoerdienst waarbij vrijwilligers met hun eigen wagen het vervoer doen van mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen.

Nachtzorg

In de thuiszorg is nachtzorg of nachtoppas dikwijls de ontbrekende schakel. Nachtzorg wil patiënten, mantelzorgers en hun familie in deze zorg ondersteunen.

Sint-Amands valt onder Nachtzorg regio Mechelen.

Ontwikkelingssamenwerking

De werkgroep voor ontwikkelingssamenwerking is in 2015 opgericht om voor Sint-Amands een sterker beleid uit te schrijven inzake Noord-Zuid.

Oplaadpunt budgetmeter

Heb je thuis een budgetmeter van EANDIS? Dan moet je die budgetmeter opladen om gas en/of elektriciteit te ontvangen. Je hebt daarvoor een oplaadkaart. Die oplaadkaart kan je herladen bij OCMW Sint-Amands.
Met een budgetmeter kun je je energieverbruik (van elektriciteit of aardgas) via voorafbetalingen opvolgen. Dankzij de budgetmeter blijven mensen zich bewust van hun energieverbruik. Het zet mensen ertoe aan energie te besparen.

Oppasdienst kinderen occasioneel

Heb je opvang nodig voor je kinderen gedurende enkele uren? In onze regio kan je beroep doen op verschillende diensten:

Oppasdienst zieke kinderen

Je staat in de startblokken voor een nieuwe werkdag en je kindje heeft hoge koorts. Je hebt geen opvang en het werk roept. Je laat hen niet graag alleen, maar soms heb je geen keuze.
De opvang van een ziek kind is voor werkende ouders een regelmatig terugkerend probleem. Je kan een beroep doen op de dienst thuisoppas zieke kinderen van je mutualiteit. Zij nemen de zorg tijdelijk van je over.

Opsporing van vermiste ouderen

Vanuit de werking van het praatcafé werd een nieuw project opgericht 'Vermist'.  De politie verleent haar actieve medewerking aan dit project. Het doel ervan is om mensen met dementie in geval van verdwijning binnen de 2 à 3 uren terug te vinden.

Over en tweer

De Over en tweer is een bus uitgerust met een rolstoellift die op weekdagen tussen 8 en 18 u. wordt ingezet voor individueel vervoer.

Praatcafé dementie

Praatcafé dementie

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be