Zwemabonnement

Het gemeentebestuur wil de zwemsport voor haar inwoners promoten door in enkele zwembaden in omliggende gemeenten (Bornem en Londerzeel) 10-beurtenkaarten of groepsarrangementen aan te kopen en deze aan de bevolking aan te bieden aan een sterk verminderde kostprijs.

Je krijgt per zwembeurt een korting van max. € 0,62. Deze korting geldt enkel voor inwoners en verenigingen van de gemeente Sint-Amands! Diverse tarieven voor 10-beurtenkaarten of groepen zijn mogelijk, afhankelijk van de leeftijd van de zwemmers, het tijdstip waarop je wenst te zwemmen en van eventuele extra kortingen waarvan je kan gebruik maken (spoorkaart Gezinsbond, CJP-pas, +3-pas, 55+, andersvaliden (enkel in Londerzeel)).

Beperking: De kostprijs voor een gesubsidieerde zwemkaart kan nooit lager zijn dan de kostprijs van een zwemkaart voor een inwoner van de gemeente van het desbetreffende zwembad.

Waar kan je een zwemkaart kopen?

Voor het zwembad van Bornem:

 • bij de sportdienst in de Sporthal, Sportlaan 7, 2890 Sint-Amands
 • aan de onthaalbalie van het gemeentehuis, Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands

Voor het zwembad van Londerzeel:

 • hier werkt men elektronische kaarten (10 of 20-beurtenkaarten) die enkel in het zwembad zelf te verkrijgen zijn op vertoon van je identiteitskaart

Wie kan een zwemkaart kopen en gebruiken?

Enkel inwoners van Sint-Amands kunnen een zwemkaart kopen. Enkel de koper zelf en zijn of haar gezin (echtgeno(o)t(e) en/of kinderen) kunnen deze kaart gebruiken. Vrienden, familieleden, ... die niet in Sint-Amands wonen mogen geen gebruik maken van deze kaart.

Hou wel steeds rekening met de dal- en piekuren in het zwembad. Hiervoor gelden verschillende tarieven. Met een zwemkaart voor de daluren kan je niet gaan zwemmen tijdens de piekuren, andersom is wel mogelijk. Controle op de voorziene leeftijden van de beurtenkaart kan altijd. De leeftijd die je hebt op de dag van de zwembeurt zelf is van tel.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Voor het zwembad van Bornem:

 • je koopt de gewenste zwemkaart in de sporthal of het gemeentehuis van Sint-Amands
 • je neemt deze kaart mee als je gaat zwemmen
 • aan de kassa van het zwembad knipt men de zwembeurten van je 10-beurtenkaart af.

Voor het zwembad van Londerzeel:

 • je koopt op vertoon van je identiteitskaart de gewenste 10 of 20-beurtenkaart (magneetkaart) in het zwembad van Londerzeel.
 • telkens je gaat zwemmen wordt je beurtenkaart aan de kassa van het zwembad gescant
 • de kaart kan terug opgeladen worden, gooi ze dus zeker niet weg!

Let wel! Elke inwoner van Sint-Amands heeft recht op max. 30 gesubsidieerde zwembeurten of drie 10 beurtenkaarten per jaar. Een zwemkaart is onbeperkt geldig.

Hoe kan een vereniging een groepsarrangement aankopen en gebruiken?

Enkel Sint-Amandse verenigingen kunnen een groepsarrangement aanvragen voor het zwembad van Bornem of Londerzeel.

Hoe aanvragen?

 • voor de aanvraag van een groepsarrangement reserveert de vereniging minstens twee weken op voorhand bij de sportdienst in de sporthal te Sint-Amands
 • de sportdienst gaat na of er nog plaats is in het zwembad op het aangevraagde uur en verwittigt de vereniging binnen de vijf werkdagen na de aanvraag
 • de vereniging ontvangt een formulier waarop het juiste aantal zwemmers wordt ingevuld door het personeel aan de kassa. De vereniging bezorgt dit formulier binnen zeven dagen na de zwembeurt bij de sportdienst in de sporthal en rekent meteen af.

Let wel! Een Sint-Amandse vereniging heeft recht op max 120 gesubsidieerde zwembeurten per jaar. Om in aanmerking te komen voor het groepstarief in het zwembad van Bornem, moet de groep minstens uit 15 zwemmers bestaan. De Zwemduur bij het groepstarief is onbeperkt gedurende alle openingsuren. Om gebruik te kunnen maken van het zwembad in Londerzeel, moet de groep uit minstens 20 en maximum 100 zwemmers bestaan. Met het groepstarief kan je in Londerzeel maximum 1 u. zwemmen.

Hoe kan je betalen?

 • beurtenkaart: direct te betalen bij aankoop
 • groepsarrangement: uiterlijk 7 dagen na de zwembeurt aan de sportdienst, in Londerzeel dien je direct te betalen bij aankoop

Indien je gebruik wil maken van een korting (spoorkaart, 55+, andersvaliden,..) breng je de nodige bewijzen mee bij de aankoop en bij de zwembeurt in het zwembad. Controle hierop is steeds mogelijk.

Sancties bij misbruiken?

Bij het vaststellen van misbruiken bij de beurtenkaarten of groepsarrangementen, zal aan de betrokken persoon of vereniging geen zwemsubsidie meer worden toegestaan.

Gegevens van de zwembaden

Zwembad Bornem:

Sport- en recreatiedomein Breeven, Barelstraat 111 B, 2880 Bornem, 03 889 65 00
Openingsuren kan je vinden op de website van de gemeente Bornem www.bornem.be

Zwembad Londerzeel

Gemeentelijk sportcentrum, Lijsterstraat 1, 1840 Londerzeel,
052 30 03 00
Openingsuren kan je vinden op de website van de gemeente Londerzeel www.londerzeel.be

Tarieven zwembad Bornem

Daluren: weekdagen van 9 tot 16 u., schoolvakanties van 13 tot 16 u.

 • volwassenen (vanaf 17 jaar): € 25,00
 • volwassenen (vanaf 55 jaar): € 20,00
 • kinderen (3 tot 16 jaar): € 20,00
 • spoorkaart volwassenen (steeds daluur tarief): € 25,00
 • spoorkaart kinderen (steeds daluur tarief): € 20,00
 • groepstarief (van 15 ps. op voorhand te reserveren): € 1,50 pp.

Piekuren

 • volwassenen (vanaf 17 jaar): € 35
 • volwassenen (vanaf 55 jaar): € 25
 • kinderen (tot 16 jaar): € 25
 • groepstarief (van 15 ps. op voorhand te reserveren): € 2,38 pp.

Tarieven zwembad Londerzeel

Daluren: weekdagen van 8 tot 9 u., van 12 tot 13 u., van 16 tot 18 u. en van 20 tot 21 u. (niet in de schoolvakanties)

 • kinderen (3 tot 12 jaar): €17,00 (10-beurtenkaart) / € 32,00 (20-beurtenkaart)
 • volwassenen (vanaf 12 jaar): € 21,00 (10 b.) / € 40,00 (20 b.)
 • spoorkaart volwassenen: € 17,00 (10 b.) / € 32,00 (20 b.)
 • 60-plus & andersvaliden: € 17,00 (10 b.) / € 32,00 (20 b.)

Piekuren

 • kinderen (3 tot 12 jaar): €21,00 (10 b.) / € 40,00 (20 b.)
 • volwassenen (vanaf 12 jaar): € 29,00 (10 b.) / € 56,00 (20 b.)
 • spoorkaart volwassenen: € 21,00 (10 b.) / € 40,00 (20 b.)
 • 60-plus & andersvaliden: € 21,00 (10 b.) / € 40,00 (20 b.)
 • groepstarief: € 1,50 (10 b.) / € 1,90 (20 b.)

 

Dienst onthaal

onthaal@sint-amands.be

052 39 98 68

Deel dit artikel

Gemeente Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag  9 u. - 12 u.  |  13.30 u. - 16 u.
Donderdag 9 u. - 12 u.  |  17.30 u. - 19 u. *
Vrijdag 9 u. - 12 u.  

* = Enkel dienst bevolking & burgerlijke stand, milieudienst en dienst ruimtelijke ordening.

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail info@sint-amands.be


Sociaal Huis Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 9 u. - 12 u.
Donderdag 9 u. - 12 u. | 17.30 u. - 19 u. (uitgezonderd tijdens schoolvakanties)
Vrijdag 9 u. - 12 u.    

Hekkestraat 9, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail sociaalhuis@sint-amands.be