Categorieën beginnend met O

Items beginnend met O

Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing

Dit is een verplichte verzekering voor objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing voor inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn. Het behoort de burgemeester toe te controleren of de door de wet bedoelde inrichtingen de vereiste verzekeringspolis hebben afgesloten.

Ondersteuningsreglement voor erkende Sint-Amandse verenigingen

Een vereniging waarvan de erkenning wordt goedgekeurd, komt in aanmerking voor gemeentelijke ondersteuning. (ook voor sportclubs)

Onthaalmoment nieuwe inwoners

Tweejaarlijks nodigen wij onze nieuwe inwoners uit. Zij worden dan in de raadzaal van het gemeentehuis ontvangen.

Ontwikkelingssamenwerking

De werkgroep voor ontwikkelingssamenwerking is in 2015 opgericht om voor Sint-Amands een sterker beleid uit te schrijven inzake Noord-Zuid.

Openbare onderzoeken

Een openbaar onderzoek is een manier om de bevolking in te lichten over ontwerpprojecten en -plannen.

Ophaalkalender

Bekijk de ophaalkalender van jouw regio.

Opheffing wekelijkse rustdag

Opheffing wekelijkse rustdag

Oplaadpunt budgetmeter

Heb je thuis een budgetmeter van EANDIS? Dan moet je die budgetmeter opladen om gas en/of elektriciteit te ontvangen. Je hebt daarvoor een oplaadkaart. Die oplaadkaart kan je herladen bij OCMW Sint-Amands.
Met een budgetmeter kun je je energieverbruik (van elektriciteit of aardgas) via voorafbetalingen opvolgen. Dankzij de budgetmeter blijven mensen zich bewust van hun energieverbruik. Het zet mensen ertoe aan energie te besparen.

Oplaadpunten elektrische fietsen

Overzicht locaties van oplaadpunten voor elektrische fietsen.

Oppasdienst kinderen occasioneel

Heb je opvang nodig voor je kinderen gedurende enkele uren? In onze regio kan je beroep doen op verschillende diensten:

Oppasdienst zieke kinderen

Je staat in de startblokken voor een nieuwe werkdag en je kindje heeft hoge koorts. Je hebt geen opvang en het werk roept. Je laat hen niet graag alleen, maar soms heb je geen keuze.
De opvang van een ziek kind is voor werkende ouders een regelmatig terugkerend probleem. Je kan een beroep doen op de dienst thuisoppas zieke kinderen van je mutualiteit. Zij nemen de zorg tijdelijk van je over.

Opsporing van vermiste ouderen

Vanuit de werking van het praatcafé werd een nieuw project opgericht 'Vermist'.  De politie verleent haar actieve medewerking aan dit project. Het doel ervan is om mensen met dementie in geval van verdwijning binnen de 2 à 3 uren terug te vinden.

Orgaandonatie

Iedereen die de uitdrukkelijke toestemming wil geven voor donatie of die verzet wil aantekenen tegen het wegnemen van organen kan hiervoor bij dienst burgerzaken terecht.

 

 

Organisator gezinsopvang

Organisator gezinsopvang

Ouderlijke toestemming, minderjarigen in het buitenland

Ben je minderjarig en reis je naar het buitenland zonder moeder, vader of voogd? Dan is het aan te raden dat je een reistoestemming meeneemt die ondertekend is door je ouders of voogd, ook al word je vergezeld door andere volwassenen zoals grootouders, familie, leiders van de jeugdbeweging...  Deze toelating vervangt je identiteitskaart of reispas niet!

Over en tweer

De Over en tweer is een bus uitgerust met een rolstoellift die op weekdagen tussen 8 en 18 u. wordt ingezet voor individueel vervoer.

Overdracht van gronden

Eén van de belangrijkste doelen van het Bodemsaneringsdecreet van 22 februari 1995 is om bescherming te bieden aan een potentiële koper van een mogelijk verontreinigde grond. Via het decreet wordt het gevaar vermeden dat een grond waar een risico aan vastzit, overgedragen wordt aan een persoon die het slachtoffer dreigt te worden van zijn eigen onwetendheid over de toestand van die grond. Vooraleer een overeenkomst te sluiten over de overdracht van gronden, moet de overdrager vanaf 1 oktober 1996 bij de OVAM een bodemattest aanvragen.

Overlijdensakte

Een overlijdensakte bevat de volgende gegevens:

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be