Arbeidskaart

Om als buitenlandse werknemer in België arbeid in loondienst te kunnen verrichten, moet je vooraf een arbeidskaart hebben. Je werkgever moet vooraf een arbeidsvergunning hebben.

Er zijn drie types van arbeidskaarten:

 • arbeidskaart B:
  • geldt voor tewerkstelling in loondienst bij één bepaalde werkgever
  • wordt automatisch toegekend als je werkgever een arbeidsvergunning gekregen heeft
  • blijft 12 maanden geldig, maar kan verlengd worden.
 • arbeidskaart A:
  • geldt voor gelijk welk beroep in loondienst bij om het even welke werkgever
  • wordt toegekend aan een buitenlandse werknemer die kan bewijzen dat hij vier jaar heeft gewerkt met een arbeidskaart B in een periode van tien jaar verblijf onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag. Dit verblijf moet wettig en ononderbroken zijn.
  • blijft geldig voor onbepaalde tijd.
 • arbeidskaart C:
  • geldt voor gelijk welk beroep in loondienst bij om het even welke werkgever
  • wordt toegekend aan buitenlandse werknemers die hier mogen verblijven om andere redenen dan tewerkstelling (bv. studenten, kandidaat-vluchtelingen)
  • blijft geldig voor bepaalde duur.

Als je afkomstig bent uit een land dat niet tot de Europese Economische Ruimte (de landen van de EU uitgebreid met IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) behoort en in België in loondienst wil werken, heb je een arbeidsvergunning nodig.

Je hebt geen arbeidskaart nodig als je:

 • Afkomstig bent uit een EU-land
 • Gehuwd bent met een Belg of een EER-onderdaan
 • Toegelaten bent tot onbeperkt verblijf in België
 • Erkend politiek vluchteling bent
 • Geregulariseerd werd tot een verblijf van onbeperkte duur

Procedure

Een arbeidskaart A of C moet je zelf aanvragen in de gemeente waar je woont. Je kan hiervoor terecht bij het VDAB kantoor of bij de vreemdelingendienst. Je moet een aanvraagformulier en een inlichtingenblad invullen. Het inlichtingenblad moet eensluidend verklaard worden door de gemeente. Deze documenten moet je samen met een kopie van je verblijfsvergunning en een bewijs van inschrijving opsturen naar volgend adres:

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie

Dienst Migratie

Lange Kievitstraat 111-113 bus 22

2018 Antwerpen

Een arbeidskaart B moet aangevraagd worden door jouw werkgever. De kaart wordt pas toegekend nadat je werkgever een arbeidsvergunning heeft gekregen om jou voor een bepaalde periode te mogen tewerkstellen. Na enkele weken zal je thuis een brief ontvangen waarin staat dat je arbeidskaart verzonden werd naar het gemeentehuis. Je kaart mag dan afgehaald worden bij de vreemdelingendienst. Hiervoor moet je een pasfoto meebrengen. Je hoeft ze niet persoonlijk af te halen.

Bedrag

Gratis

Meer info

www.werk.be

 

Burgerzaken

burgerzaken@sint-amands.be

052 39 98 86

Deel dit artikel

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be