Adreswijziging

Procedure

Je kan langsgaan, maar je mag de adreswijziging ook schriftelijk, per fax of elektronisch melden aan het gemeentebestuur van je nieuwe woonplaats. De enige voorwaarde is dat je je voldoende identificeert door je persoonsgegevens en je rijksregisternummer te vermelden.

Als de adreswijziging voor je hele gezin geldt, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van je gezin de aangifte doet.

Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij vergezeld zijn van iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Na de aangifte controleert een wijkagent of je werkelijk op het aangegeven adres je hoofdverblijfplaats hebt. Na deze controle schrijven wij je op je nieuwe adres in.

Tussen 8 à 15 werkdagen na het bezoek van de wijkagent kom je naar de bevolkingsdienst om de identiteitskaarten te laten aanpassen. Vergeet de pincode(s) niet mee te brengen van je elektronische identiteitskaart! Breng ook het inschrijvingsbewijs van de auto(‘s) mee.

Wat meebrengen

(1)   Bij aangifte:

  • je elektronische identiteitskaart

(2)   Na het bezoek van de wijkagent:

  • de uitnodiging die je van de wijkagent krijgt
    • (elektronische) identiteitskaarten van alle gezinsleden die verhuisd zijn (met pin- en pukcode)
    • het inschrijvingsbewijs van je auto
    • voor gehuwden: het trouwboekje

Bedrag

Gratis.

In geval van aanvraag nieuwe elektronische identiteitskaart: 16,40 euro.

 

Burgerzaken

burgerzaken@sint-amands.be

052 39 98 86

Deel dit artikel

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be