Subsidie voor kleine landschapselementen

Voorwaarden


De betoelaagbare landschapselementen moeten gelegen zijn op niet-bebouwde percelen in het landelijk gebied van de gemeente Sint-Amands. Onder landelijk gebied wordt verstaan de zones met de volgende bestemming: agrarisch gebied, groengebied of buffergebied. Meer details vind je in het subsidiereglement.

Procedure

Het ingevulde aanvraagformulier bezorg je aan de dienst leefomgeving samen met een plan waarop de locatie van de landschapselementen zijn aangeduid. De aanvraag gebeurt minimaal één maand voor de uitvoering van de werken.
Bedrag
De subsidie bedraagt maximum € 250 per aanvrager per jaar.

 

Leefomgeving milieu

leefomgeving.milieu@sint-amands.be

052 39 98 78

Deel dit artikel

Gemeente Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag  9 u. - 12 u.  |  13.30 u. - 16 u.
Donderdag 9 u. - 12 u.  |  17.30 u. - 19 u. *
Vrijdag 9 u. - 12 u.  

* = Enkel dienst bevolking & burgerlijke stand, milieudienst en dienst ruimtelijke ordening.

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail info@sint-amands.be


Sociaal Huis Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 9 u. - 12 u.
Donderdag 9 u. - 12 u. | 17.30 u. - 19 u. (uitgezonderd tijdens schoolvakanties)
Vrijdag 9 u. - 12 u.    

Hekkestraat 9, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail sociaalhuis@sint-amands.be