Sociale subsidie

Onze gemeente verleent een sociale subsidie van € 20 aan personen met het recht op verhoogde tegemoetkoming voor geneeskundige verzorging. Mensen die van dit statuut (OMNIO) genieten, krijgen een hogere terugbetaling van geneeskundige verzorging zoals doktersraadplegingen, geneesmiddelen en hospitalisatiekosten. Dit statuut moet aangevraagd worden bij jouw ziekenfonds.

Voorwaarden

Een gezin kan deze toelage krijgen als iemand van de gezinsleden tot één van de volgende categorieën behoort op 1 januari 2015:

  • personen met verhoogde tegemoetkoming voor geneeskundige verzorging
  • personen die een gewaarborgd inkomen voor bejaarden genieten
  • kinderen met een graad van minstens 66% invaliditeit of minstens 4 punten op peiler1 (= lichamelijke of geestelijke gezondheid) die ten laste zijn van het gezin

Procedure

Hoe kan u hiervan genieten?

  • personen die genieten van de verhoogde tegemoetkoming, halen een bewijs bij hun ziekenfonds
  • personen met een gewaarborgd inkomen voor bejaarden, vragen een attest bij de Rijksdienst voor Pensioenen
  • gezinnen met een invalide kind bezorgen een kopie van het attest van het Ministerie van Sociale Zaken

Wat meebrengen

Het ingevulde aanvraagformulier met vermelding van je rekeningnummer en het geldige attest.

Bedrag

€ 20

 

Dienst Financiën
052 39 98 67
financien@sint-amands.be

 

Deel dit artikel

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be