Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)

Ruimtelijke uitvoeringsplannen of RUP‘s worden voor een deel of voor delen van het grondgebied van het Vlaams Gewest, de provincie of de gemeente opgemaakt. Het zijn plannen die concrete stedenbouwkundige voorschriften bevatten voor het betrokken deel van het grondgebied. De stedenbouwkundige voorschriften kunnen betrekking hebben op de bestemming (grond of ruimte voorbehouden voor een bepaald gebruik), maar ook op de inrichting (bijvoorbeeld bouwhoogtes, materiaalgebruik) of op het beheer (bijvoorbeeld onderhoud van beplanting die een industrieterrein omgeeft en afschermt van de omgeving).

Een ruimtelijk uitvoeringsplan bevat:

  • Een grafisch plan dat aangeeft voor welk gebied of welke gebieden het plan van toepassing is;
  • De erbij horende stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming, de inrichting en/of het beheer;
  • Een weergave van de feitelijke en juridische toestand.

Waar?

Alle Rup's van onze gemeente kan je raadplegen bij de dienst leefomgeving.

Kennisgeving beslissing plan-MER over RUP zonevreemde bedrijven

Het dossier werd voorgelegd aan de dienst MER (Milieueffectrapportage) van de Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Omdat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen, is de opmaak van een plan-MER niet nodig. De beslissing van de dienst MER en de screeningsnota kunnen geraadpleegd worden op de website van de dienst MER, op de gemeentelijke website en bij de gemeentelijke dienst leefomgeving tot 31 januari 2016.

 

Leefomgeving ruimtelijke ordening

leefomgeving.ro@sint-amands.be

052 39 98 76

Deel dit artikel

Gemeente Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag  9 u. - 12 u.  |  13.30 u. - 16 u.
Donderdag 9 u. - 12 u.  |  17.30 u. - 19 u. *
Vrijdag 9 u. - 12 u.  

* = Enkel dienst bevolking & burgerlijke stand, milieudienst en dienst ruimtelijke ordening.

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail info@sint-amands.be


Sociaal Huis Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 9 u. - 12 u.
Donderdag 9 u. - 12 u. | 17.30 u. - 19 u. (uitgezonderd tijdens schoolvakanties)
Vrijdag 9 u. - 12 u.    

Hekkestraat 9, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail sociaalhuis@sint-amands.be