Personenalarmsysteem

Het personenalarmsysteem stelt senioren, personen met een beperking en zorgbehoevenden in staat om in geval van nood steeds iemand te kunnen bereiken. Het personenalarmsysteem geeft een veiliger gevoel aan de gebruikers en ook aan hun familieleden, omdat in geval van nood steeds iemand kan gecontacteerd worden.

Voor deze dienstverlening werkt het OCMW nauw samen met de vzw Telehulp. Het OCMW Sint-Amands biedt een klassiek personenalarmsysteemtoestel aan dat aangesloten wordt op het telefoon- en elektriciteitsnet. Met het bijhorende zendertje kunnen gebruikers van overal in de woning, of zelfs erbuiten hulp inroepen. Bij elke oproep wordt er gereageerd door een hulpcentrale die dan de afgesproken contactpersonen verwittigen.

Voorwaarden

De aanvrager moet aan volgende voorwaarden voldoen:

  • de aanvrager verblijft in een particuliere woning op grondgebied Sint-Amands (personen die wonen in een hotel, een woonzorgcentrum, een serviceflatgebouw of in een andere vorm van gemeenschapsleven of beschermd wonen, zijn niet gerechtigd)
  • de aanvrager is alleenstaand of heeft een partner die afzonderlijk eveneens aan de andere voorwaarden voldoet of woont samen met andere personen die omwille van studies, beroepsactiviteiten, huishoudelijke noodwendigheden e.a. veelvuldig afwezig zijn en niet in staat zijn door een beurtrol de aanvrager bestendig bij te staan zodat deze doorgaans toch een vrij lange periode alleen thuis is.
  • de aanvrager moet nog voldoende oriëntatie in tijd en ruimte hebben om het systeem oordeelkundig te kunnen gebruiken
  • de aanvrager moet over een vast telefoontoestel beschikken.

Procedure

Aanvragen doe je via de thuiszorg. Elke aanvraag worden individueel onderzocht met het oog op de beoordeling naar gegrondheid en noodzakelijkheid. Er wordt steeds getracht om de installatie zo snel mogelijk op de aanvraag te laten aansluiten.

Bedrag

De maandelijkse huurprijs bedraagt € 15. Er wordt geen installatiekost of administratieve kost aangerekend.

 

Sociaal Huis
Dienst Thuiszorg
052 39 98 98
thuiszorg@sint-amands.be

 

Deel dit artikel

Gemeente Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag  9 u. - 12 u.  |  13.30 u. - 16 u.
Donderdag 9 u. - 12 u.  |  17.30 u. - 19 u. *
Vrijdag 9 u. - 12 u.  

* = Enkel dienst bevolking & burgerlijke stand, milieudienst en dienst ruimtelijke ordening.

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail info@sint-amands.be


Sociaal Huis Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 9 u. - 12 u.
Donderdag 9 u. - 12 u. | 17.30 u. - 19 u. (uitgezonderd tijdens schoolvakanties)
Vrijdag 9 u. - 12 u.    

Hekkestraat 9, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail sociaalhuis@sint-amands.be