Openbare onderzoeken

Wat?

Een openbaar onderzoek is een manier om de bevolking in te lichten over ontwerpprojecten en -plannen. Een openbaar onderzoek vindt plaats vóór de aflevering van een vergunning of de definitieve goedkeuring van een plan. Tijdens een openbaar onderzoek kan je de plannen raadplegen en kan je er je mening over geven.

Voor sommige van de volgende aanvragen moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden.

  • stedenbouwkundige vergunningsaanvragen
  • verkavelings- en verkavelingswijzigingsaanvragen
  • gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • structuurplannen
  • ...

Procedure

De gemeente start het openbaar onderzoek op door middel van aanplakking en indien nodig door het aangetekend versturen van een individuele kennisgeving naar de aanpalenden. Het openbaar onderzoek bij een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of verkaveling/wijziging tot verkaveling duurt 30 kalenderdagen.
De dossiers in fase van openbaar onderzoek zijn ter inzage bij de dienst leefomgeving.

Bedrag

De kosten van de aangetekende zendingen bij een openbaar onderzoek in het kader van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag, verkavelings- of verkavelingswijzigingsaanvraag zijn ten laste van de aanvrager.

Meer info

De aanplakking gebeurt op het daartoe voorziene aankondigingsbord aan het gemeentehuis.
Openbare onderzoeken over gemeentelijke structuurplannen en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen worden ook bekendgemaakt via de gemeentelijke website.


Leefomgeving ruimtelijke ordening

leefomgeving.ro@sint-amands.be

052 39 98 76

Deel dit artikel

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be