Korting om medische redenen bij vaste afvalbijdrage

Vanaf 1 januari 2014 betaalt ieder gezin een vaste bijdrage voor afvalbeheer in onze gemeente van 54 euro per jaar.  Is er jou een incontinentieforfait toegekend door het RIZIV of door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) of heb je een andere medische reden zoals nierdialyse aan huis, stomapatiënt... waardoor je extra verzorgingsmateriaal gebruikt dan krijg je een korting op de afvalbijdrage van 24 euro.

Voorwaarden

Je hebt recht op een incontinentieforfait toegekend door het ziekenfonds of VAPH of je hebt een attest om medische redenen van je behandelende arts.

Procedure

Je stuurt je aanvraag samen met je attest ten laatste op 11 december 2016 naar IVAREM, Schoutetstraat 2, 2800 Mechelen. Als je aanvraag wordt goedgekeurd storten we je korting op je rekening.

Wat meebrengen

Vergeet zeker je attest van het ziekenfonds of Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap of je behandelend geneesheer niet mee te sturen.

Bedrag

Het bedrag van de korting is 24 euro.

Meer info

 

Financiën

financien@sint-amands.be

052 39 98 67

Deel dit artikel

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be