Kadaster

Het  kadaster is een federale instelling die behoort tot de Federale Overheidsdienst Financiën. De administratie van het kadaster houdt een openbaar register bij waarin alle onroerende zaken zijn opgenomen met de daarop gevestigde rechten. Het vormt een goede informatiebron voor al wie meer wil weten over de kadastrale percelen.

Door het KB van 19/03/1996 mag het gemeentebestuur geen kadastrale inlichtingen (zowel mondeling als schriftelijk) meer verschaffen

Bij de dienst leefomgeving kan je enkel terecht voor de volgende inlichtingen:

  • kadastraal inkomen van een pand (enkel de eigenaars en huurders van het goed dat zij bezitten of waarvan zij huurder zijn)
  • jaar van het beëindigen van de bouwwerken
  • jaar van de inschrijving
  • oppervlakte van een perceel (zonder afmetingen)
  • inzage kadastrale plannen

Voor alle andere informatie in verband met het kadaster moet je contact opnemen met de dienst van het kadaster in Mechelen.

Voor een uittreksel uit de kadastrale plannen en legger moet je contact opnemen met de dienst van het kadaster in Antwerpen. Je kan deze gegevens tegen betaling krijgen.

Meer info

Kadaster Mechelen, Zwartzustersvest 24 bus 13, 2800 Mechelen. 
Tel. 0257 45 610

Voor uittreksels:
Kadaster Antwerpen Italielei 4 bus 10, 2000 Antwerpen.
Tel. 03 203 24 80, fax: 03 203 24 78.
dir.kad.antwerpen.uittreksels@minfin.fed.be

 

Leefomgeving ruimtelijke ordening

leefomgeving.ro@sint-amands.be

052 39 98 76

Deel dit artikel

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be