Buurtwegen

Buurtwegen zijn wegen die opgenomen zijn in de atlas der buurtwegen. De buurtwegen behoren, samen met de gemeentewegen, tot de 'kleine wegen'. De atlas der buurtwegen werd opgemaakt in uitvoering van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841. Deze atlas is een boek met overzichts- en detailplannen die de juiste ligging weergeven van buurtwegen en voetwegen op het grondgebied van de gemeente. Elke weg kreeg een eigen nummer.
 
In de atlas is er een onderscheid gemaakt tussen buurtwegen ('chemins') en voetwegen ('sentiers').
 
Buurtwegen zijn bredere wegen die meestal tot het openbaar domein behoren.
 
Voetwegen zijn smalle wegen (soms maar één meter breed) waarvan de bedding vaak toebehoort aan de aangelanden. In dat geval betreft het een openbare erfdienstbaarheid waarvan iedereen gebruik mag maken.
 
Dit verschilt van een privaatrechtelijke erfdienstbaarheid. Dit zijn loswegen, rechten van overgang of uitweg, ... De gemeente beschikt niet over informatie over deze privaatrechtelijke erfdienstbaarheden. Deze erfdienstbaarheden zijn beschreven in een notariële akte.
 

Waar?

 
De atlas der buurtwegen kan je raadplegen bij de dienst leefomgeving. De atlas is tevens digitaal te bekijken op de website van de provincie Antwerpen.
 
 

Leefomgeving ruimtelijke ordening

leefomgeving.ro@sint-amands.be

052 39 98 76

Deel dit artikel

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be