Bouwmisdrijf

Bouwmisdrijven zijn strafbare inbreuken op de reglementering van de ruimtelijke ordening.
Het kan dan gaan over decretale bepalingen of reglementering voortvloeiende uit voorschriften van stedenbouwkundige- en verkavelingsvergunningen, bijzondere plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen...

De correctionele rechtbank kan een strafrechtelijke veroordeling (gevangenisstraf en/of een geldboete) uitspreken, en je bovendien veroordelen tot het uitvoeren van herstelmaatregelen door:

  • al de uitgevoerde werken ongedaan te maken en de plaats weer in haar oorspronkelijke staat te herstellen
  • bepaalde aanpassingswerken uit te voeren
  • een geldsom te betalen die evenredig is aan de meerwaarde die het goed heeft verkregen door de uitgevoerde werken

Normaal gezien zal er altijd gestreefd worden naar het herstel in de oorspronkelijke staat.

Voor sommige bouwmisdrijven kan er een regularisatie aangevraagd worden. Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst leefomgeving.

Er wordt vanzelfsprekend verwacht dat je een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt voor werken die vergunningsplichtig zijn en dat je de verkregen vergunningen en bouwplannen naleeft.

Je kan een bouwmisdrijf melden bij de politie, de dienst leefomgeving of bij de provinciale afdeling Inspectie Ruimtelijke Ordening.
Men gaat dan ter plaatse controleren en, indien nodig, wordt een proces-verbaal opgesteld.
In een volgende fase kan een veroordeling volgen door de correctionele rechtbank.

Meer info

 

Leefomgeving ruimtelijke ordening

leefomgeving.ro@sint-amands.be

052 39 98 76

Deel dit artikel

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be