Bodemverontreiniging

In het geval van schadegevallen is het belangrijk dat er snel word ingegrepen. Dit urgentieoptreden is erop gericht dat er geen bijkomende stoffen meer vrijkomen (dichten lek, opvang organiseren ...) en voor zover dit kan wordt zoveel mogelijk verontreinigde bodem en puur product afgezonderd.
 
Praktische tips voor de eerste hulp op het terrein zelf:
  • zorg dat de bron van verontreiniging zo snel mogelijk buiten gebruik wordt gesteld of geëlimineerd wordt (afkoppelen leidingen, leegzuigen stookoliehouder ...)
  • gebruik olieabsorberende korrels
  • verwijder de drijflaag op grondwater of oppervlaktewater
  • stel een erkend bodemsaneringsdeskundige aan om je te begeleiden bij de aanpak van het schadegeval
  • graaf, indien mogelijk, de verontreinigde grond af (grond moet worden afgevoerd naar erkend verwerker of eventueel naar gemeentelijk containerpark)
  • voorkom het verspreiden van de verontreiniging of het veroorzaken van nieuwe verontreiniging
  • breng je verzekeringsmaatschappij op de hoogte over het schadegeval

Hoe een schadegeval melden?

De gebruiker of eigenaar van de grond waar het schadegeval zich voordoet, meldt dit onmiddellijk aan de milieuambtenaar + mededeling van welke maatregelen al werden genomen om de bodemverontreiniging in te dijken (cfr. zorgvuldigheidsplicht)

Meer info

Leefomgeving milieu

leefomgeving.milieu@sint-amands.be

052 39 98 78

Deel dit artikel

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be