Behaag natuurlijk

Behaag…natuurlijk 2017
een actie van Natuurpunt, de Milieuraad en het gemeentebestuur

Tekstvak: Extra aanbod: Bijenhotels te koop 

Het gaat niet zo goed met de bijen. Honingbijen verdwijnen uit hun korven en ook de wilde bijen doen het zo mogelijk nog slechter. Hoog tijd voor acties!
Bewaar het hotelletje enkele maanden, en hang het op een zonnige plaats in je tuin tijdens de komende lente.
Van maart tot oktober gaan zich daar boeiende taferelen afspelen met verhalen over verleiding en bedrog, metselaars en behangers, macho’s en huisvrouwen. 
Wist je trouwens dat wilde bijen niet steken? En dat ze solitair leven en elk een eigen nestje maken, en vooral dat ze bessenstruiken, fruitbomen en andere gewassen bestuiven? 
Kortom, voor Natuurpunt een prima moment om ook bijenhotelletjes te koop aan te bieden aan 20 euro. 
Deze worden gemaakt door Den Atelier in Niel, een arbeidszorgcentrum voor mensen, die omwille van een arbeidsbeperking, niet terecht kunnen in de gewone tewerkstelling. 
Den Atelier is een project van vzw Pegode: www.pegode.be
Natuurlijk “behagen”

De jaarlijkse promotieverkoop van streekeigen struiken, hagen en bomen komt er weer aan. Deze actie van Natuurpunt in samenwerking met onze gemeente en de milieuraad kent dit jaar haar 24e editie. 30 gemeenten nemen deel!

Er wordt veel aandacht geschonken aan de promotie van autochtoon plantmateriaal. Een plantensoort is inheems in Vlaanderen als Vlaanderen binnen het natuurlijke verspreidingsgebied van de soort ligt. Een individuele plant is autochtoon of oorspronkelijk inheems in een bepaalde streek in Vlaanderen, als deze een nakomeling is van planten die zich sinds hun spontane vestiging na de laatste ijstijd altijd natuurlijk hebben verjongd, of die kunstmatig vermeerderd werden met strikt lokaal materiaal.

De autochtone planten zijn allen cursief aangegeven.

Welke planten?

I. Haagpakketten:

Er worden 12 verschillende pakketten aangeboden, naar­gelang de ruimte die u wenst te beplanten. Het plantgoed van de pakketten is tussen 80 en 100 cm hoog. (De taxus is lager, zie verder). De prijzen van de pakketten liggen door de massale samenaankoop lager dan de kleinhandelsprijs. Bovendien leert de ervaring ons dat door de boomkweker zeer degelijk plantmateriaal wordt geleverd.

Pakket 1: Houtkant

Wie over voldoende ruimte beschikt (een strook van ongeveer 20 m lang en 3 m breed), kan een houtkant aanplanten. Het onderhoud is zeer beperkt, met een kapbeurt om de 5 à 10 jaar.

Soorten: zomereik,haagbeuk, winterlinde,zoete kers, vogelkers,lijsterbes

12 planten: 6 soorten, 2 planten per soort, goed voor 20 m. Prijs: 8,50 euro.

Pakket 2: Houtkant natte gronden

Een houtkant als pakket 1, maar met soorten die prima groeien in een vochtige bodem.

Soorten: zwarte els, grauwe wilg, schietwilg, boswilg, Gelderse roos en hazelaar.

12 planten: 6 soorten, 2 planten per soort, goed voor 20 m. Prijs: 7,50 euro

Pakket 3: Geschoren (doornloze) haag

Een echte omheiningshaag, waarvan de hoogte afhankelijk is van zijn functie. Deze haag wordt meestal tweemaal per jaar gesnoeid: voor en na de zomer. Daardoor kan men de haag de gewenste vorm geven, zodat deze weinig ruimte inneemt. Bloemen en bessen krijgen echter geen kans uit te groeien.

Soorten: wilde liguster, veldesdoorn, olm (veldiep), rode kornoelje, haagbeuk en Gelderse roos.

24 planten: 6 soorten, 4 planten per soort, goed voor 8 m. Prijs: 15,50 euro

Pakket 4: Doornhaag

Ondoordringbare haag die een prima afscherming vormt. Minimale snoei voor bloem en vruchtvorming.

Soorten: sleedoorn, eenstijlige meidoorn, egelantier, hondsroos.

24 planten: 4 soorten, 6 planten per soort, goed voor 8 m. Prijs: 14,50 euro

Pakket 5: Bloesem- en bessenhaag

Een pakket met bloeiende en bessendragende struiken. Door minimale snoei in het najaar om de 2 jaar zullen de struiken uitbundig bloeien en vruchten dragen, wat heel wat vogels aantrekt. Door de variatie in soorten is bloei verzekerd tot in de zomer. Deze haag kan naargelang het snoeiritme 1 à 2 m breed worden.

Soorten: sleedoorn, eenstijlige meidoorn, Gelderse roos, gele kornoelje, sporkehout en kardinaalsmuts.

24 planten: 6 soorten, 4 planten per soort, goed voor 8 m. Prijs: 16 euro

Pakket 6: Veldesdoornhaag

Haag bestaande uit één plantensoort, geschikt als geschoren tuinafrastering. Ondanks de naam heeft deze haag helemaal geen doornen of stekels. De veldesdoorn wordt ook Spaanse aak genoemd. Mooi fijn blad met opvallende herfstkleur. Daar deze plant vrij humusrijke grond vraagt, is hij minder geschikt voor echte zandgronden.

Soort: veldesdoorn - 25 planten, goed voor 6,25 m. Prijs: 16,50 euro

Pakket 7: Meidoornhaag

Haag bestaande uit één plantensoort, prima geschikt als tuinafrastering. Deze sterk doornige plant komt ook tot bloei, indien hij kortgeschoren gehouden wordt. De witte bloemen worden als nectarproducenten bezocht door veel insectensoorten. De rode bessen worden gegeten door allerlei vogelsoorten zoals onze wintergasten: kramsvogel en koperwiek.

Soort: eenstijlige meidoorn - 25 planten, goed voor 6,25 m. Prijs: 15,50 euro

Pakket 8: Bijenbosje

Een bosje of een haag waarbij vooral aan nectar- en pollenopbrengst wordt gedacht. Dat hebben onze wilde bijen immers nodig.
Soorten: egelantier, hondsroos, sporkehout, veldesdoorn, wilde liguster en zoete kers
.
12 planten, 2 planten per soort. 
Prijs: 7,50 euro

Pakket 9: Vogelbosje

Dit minipakket is bedoeld voor wie geen haag wenst te planten, maar een hoekje vrij heeft voor een klein bosje, een ideaal nestplaatsje voor onze vogels.

Soorten: kardinaalsmuts, eenstijlige meidoorn, Gelderse roos, rode kornoelje en sporkehout.

5 planten: 5 soorten, 1 plant per soort. Prijs: 3 euro

Pakket 10: Taxushaag

Taxus is een inheemse naaldboom. Hij groeit goed op zonnige tot beschaduwde plaatsen op vochtige, goed doorluchte, matig voedselrijke grond. De plantjes zijn 40 tot 60 cm hoog. Hou er wel rekening mee dat dit een zeer traag groeiende plant is. Voordeel is dan weer dat je weinig snoeiafval hebt. De plant is giftig. Een taxushaag is onze enige streekeigen haagsoort die ‘s winters groen blijft. Taxus staat de laatste jaren in de belangstelling wegens zijn kostbare inhoudsstof baccatine die gebruikt wordt voor de aanmaak van kankerbestrijdende medicijnen.
Soort: taxus - 10 planten. Goed voor 2,5 m.
Prijs: 16 euro

Pakket 11: Haagbeukenhaag

Bekende boerenerfhaag, wordt meestal op een hoogte van ongeveer 1,5 m geschoren, voor en na de zomer.

Niet te verwarren met de beukenhaag.

Soort: haagbeuk - 25 planten, goed voor 6,25 m. Prijs: 18 euro

Pakket 12: Beukenhaag

Het gaat hier om de natuurlijke groene variant. De cultuurvariëteit "rode beuk" wordt niet aangeboden.

Soort: beuk - 25 planten, goed voor 6,25 m. Prijs: 21 euro

II. Individuele planten

Klimplanten zijn helemaal in. Ze groeien en bloeien tegen muren, schuttingen en hekwerken, en zijn ideaal om dit soort constructies te verfraaien en te verlevendigen. Klim­planten "wortelen" niet in de muur. Alleen op oudere en verweerde muren of bij gescheurd en afbrokkelend pleisterwerk kan het gebeuren dat zich wortels ontwikkelen die gebruik maken van de voedingsstoffen in de spleten en zo schade aanrichten.

Volgende planten worden aangeboden: 

·       Wilde kamperfoelie: 4 euro

·       Hop: opgepast: prima als gevelplant, maar in de tuin kan hij woekeren! 5 euro

·       Bosrank: 4 euro

III. Bomen

Knotwilg

Een mooie landelijke knotwilg bekomt u door het aanplanten van een knotwilgpoot. De knotwilgpoten, die door Natuurpunt te koop worden aangeboden tijdens Behaag…natuurlijk, worden geoogst tijdens de Dag van de Natuur op zaterdag 18 november. Een knotwilgpoot is ongeveer 2,50 m lang en heeft een doormeter van 4 tot 6 cm.

Indien deze knotwilgpoot ongeveer 60 cm diep wordt geplant, zal hij uitgroeien tot een volwaardige knotwilg.

Prijs: 3 euro

Bomen van het jaar

nieuwWinterlinde (Tilia cordata)

De winterlinde (of kleinbladige linde) is inheems in Europa. Hij groeit vrij snel als hij jong is en kan een hoogte van meer dan 25 m en een omvang van 10 m bereiken. Dus enkel voor een tuin met veel ruimte!

De kleine, welriekende, geelwitte bloemen verschijnen in juli. De sterke zoete geur van de lindebloesem is voor bijen en hommels al op grote afstand te ruiken. De winterlinde is zowel voor de honing als voor de bloesemthee heel bekend. De bomen kunnen kleverig worden, als ze door bladluizen aangetast zijn en een motregen van honingdauw veroorzaken, maar minder dan bij zomerlinde.

Prijs: 45 euro

Okkernoot (Juglas regia)

nieuwDe okkernoot kan een hoogte tot 30 m bereiken en kan meer dan 10 m breed worden. De boom vormt een ronde halfopen kroon en bij het ouder worden, krijgt de grijze stam een diep gegroefde bast. Met walnoot wordt meestal de vrucht van de okkernoot bedoeld. Mannelijke en vrouwelijke bloemen komen bij de walnoot aan dezelfde boom voor. Mannelijke bloemen zijn in katjes verenigd. Vrouwelijke bloemen bevinden zich al of niet in trossen aan het einde van nieuwe scheuten, die in het voorjaar ontstaan uit de eindknop van de langloten en uit enkele daaronder gelegen knoppen. De walnoot is een windbestuiver.

Prijs: 45 euro

De aangeboden bomen hebben een stamomtrek van 10 à 12 cm op 1 m hoogte. De hoogte is ongeveer 2,5 tot 3m. Er wordt een steunpaal met een lengte van 2,5 m meegeleverd.

Hoe bestellen?

Heel eenvoudig! Op het bestelformulier duidt u uw keuze aan. Dit formulier, samen met de contante betaling (cash), dient uiterlijk vrijdag 27 oktober ingeleverd te worden op de onthaalbalie van het gemeente­huis.

Wanneer afhalen?

Op zaterdag 25 november tussen 10:00 u en 11:30 u kan u uw bestelling afhalen in het gemeentemagazijn, KMO-zone Hemelrijken 11, Sint-Amands

Info:

Milieuambtenaar: Kristin Moens, tel. 052 39 98 75 of kristin.moens@sint-amands.be

Folders met plantbeschrijvingen en onderhoudstips zijn te verkrijgen aan de onthaalbalie van het gemeentehuis of op eenvoudig telefonisch verzoek: 052 39 98 99 of 052 39 98 75. 

 

Leefomgeving Milieu
052 39 98 78
leefomgeving.milieu@sint-amands.be

Deel dit artikel

Gemeente Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag  9 u. - 12 u.  |  13.30 u. - 16 u.
Donderdag 9 u. - 12 u.  |  17.30 u. - 19 u. *
Vrijdag 9 u. - 12 u.  

* = Enkel dienst bevolking & burgerlijke stand, milieudienst en dienst ruimtelijke ordening.

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail info@sint-amands.be


Sociaal Huis Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 9 u. - 12 u.
Donderdag 9 u. - 12 u. | 17.30 u. - 19 u. (uitgezonderd tijdens schoolvakanties)
Vrijdag 9 u. - 12 u.    

Hekkestraat 9, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail sociaalhuis@sint-amands.be