Aanvragen technische preventie brandweer

Preventie

De brandweer wordt in de eerste plaats gelinkt aan het blussen van branden, maar preventie is een even belangrijk onderdeel van hun takenpakket. Zo geven ze advies op een aanvraag tot omgevingsvergunning en voeren ze inspecties van gebouwen uit.

Voorbespreking

De brandweer raadt je aan om complexe bouwprojecten eerst te bespreken met de preventiedienst vooraleer je een aanvraag tot omgevingsvergunning indient. Vul onderstaand formulier in en mail dit naar preventie@bwzr.be. De brandweer contacteert je binnen de twee weken om verder praktisch af te spreken.

Advies

Voeg bij je aanvraag tot omgevingsvergunning het 'formulier brandpreventie' toe en zorg dat de plannen voldoende informatie bevatten i.v.m. brandveiligheid (zie normenboek omgevingsvergunning) indien het advies van de brandweer vereist is.

De preventiedienst kijkt de plannen na op vlak van brandveiligheid. Ze formuleren een advies op basis van de geldende regelgevingen en maken dit advies over via het omgevingsloket.

Inspectie

De preventietaken van de brandweer omvatten ook de controle van gebouwen op brandveiligheid. De brandweer gaat dan na of het gebouw is opgetrokken volgens het brandweeradvies en/of de geldende regelgevingen worden nageleefd.

Voeg bij je aanvraag tot inspectie steeds het 'formulier brandpreventie' toe.

Afhankelijk van het doel van de inspectie stuur je je aanvraag naar de preventiedienst of naar de burgemeester:

Inspecties voor het bekomen van een wettelijk attest (kinderdagverblijven, woon- en zorgencentra ...) en inspecties voor ingebruikname van een gebouw vraag je aan bij de preventiedienst via preventie@bwzr.be. De brandweer contacteert je binnen de twee weken om verder praktisch af te spreken. Alle andere aanvragen tot inspectie dien je in bij de burgemeester. Hij/zij geeft de brandweer dan opdracht om een controle uit te voeren.

Wat kost het?

Het retributiereglement is van toepassing op een voorbespreking, een advies en een inspectie.

Er wordt een vast dossierkost van € 25 aangerekend en € 37,50 personeelskost per begonnen half uur.

Contact

Voor preventieaanvragen kan je contact opnemen via:

Hulpverleningszone Rivierenland
Preventiedienst
Dageraadstraat 4
2800 Mechelen
015 28 02 73
preventie@bwzr.be

 

Leefomgeving Ruimtelijke Ordening
052 39 98 76
leefomgeving.ro@sint-amands.be

Deel dit artikel

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be