Tarieven brandweer

De zoneraad van de brandweerzone Rivierenland keurde, in haar eerste zitting, het retributiereglement voor interventies van de brandweer goed. Het retributietarief is in alle gemeenten van de zone vanzelfsprekend hetzelfde. Je vindt het onderaan deze pagina.

Wat betalen en wat niet 

Voor sommige interventies van de brandweer moet je betalen, voor andere niet.

Uiteraard blijven interventies voor de bestrijding van brand, ontploffing en rampen en voor het redden van mensen gratis. Denk bijvoorbeeld aan woningbrand, autobrand, grasbrand, schouwbrand… en incidenten die een brand of explosie kunnen veroorzaken, zoals een gaslek of gasalarm. Ook interventies bij rampen en catastrofen zoals overstromingen, windhozen of dijkbreuken zijn gratis. Verder blijven interventies om mensen te beschermen of te redden na een noodoproep volledig gratis. Voorbeelden zijn bevrijdingen van geknelde personen na een verkeersongeval, drenkelingen, slachtoffers die bedolven liggen onder puin of hulp bij een medische evacuatie.

Interventies naar aanleiding van een loos alarm dat te goeder trouw gebeurde, terwijl een uitruk niet nodig bleek, kosten je niets. Op die manier wil men vermijden dat je de hulpdiensten niet of te laat verwittigt.

Oproepen veroorzaakt door een slecht functionerend alarmsysteem (brand of inbraak) worden wel gefactureerd. Als je de brandweer oproept voor het redden van dieren, bijvoorbeeld een kat in een dakgoot, krijg je achteraf de rekening. Dit is ook het geval voor het reinigen van de rijbaan na een ongeval of bij een verlies van lading, vervuilingen door bijvoorbeeld brandstof, ledigingswerken van kelders (behalve bij overstroming, extreme neerslag of een breuk in het net van de watermaatschappij), het verwijderen van gevaren op hoogte zoals bomen, brokstukken aan een gevel, een gevaarlijke dakgoot, het verdelgen van een wespennest… Verder betaal je vanaf nu voor alle brandpreventieopdrachten (advies en controlebezoeken).

Enkele tarieven:

  • Verdelgen van een wespennest: 36,30 euro forfaitair
  • Technisch falend alarm: 100 euro, maar 350 euro indien een nieuw falend alarm binnen een periode van 365 dagen na de eerste interventie
  • Reddingen van kleine dieren: 100 euro per uur
  • Brandpreventieopdracht: 75 euro per uur
  • Andere betalende interventies: 20, 25, 40 of 50 euro per uur voor de inzet van een brandweerman/ korporaal, sergeant, adjudant, officier en 35, 50 of 75 euro per uur afhankelijk van het type wagen dat nodig is voor de interventie

Deel dit artikel

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be