Politiezone Klein-Brabant


Missie & visie

De lokale politie Klein-Brabant wil:

 • Een loyale, volwaardige en evenwaardige partner zijn bij het realiseren van het integraal veiligheidsbeleid, binnen het kader van het zonaal en nationaal veiligheidsplan.
 • Op die manier fundamenteel bijdragen tot het bevorderen van de openbare rust, veiligheid en gezondheid in het bijzonder door:
  - Te zorgen voor een harmonisch verloop van het leven in de gemeenschap;
  - Problemen inzake veiligheid te voorkomen, op te lossen en te beheersen;
  - De bevolking te beschermen, te helpen, gerust te stellen en haar vertrouwen waardig te blijven.

Zij doen dit:

 • Door oordeelkundig en kwalitatief hoogstaand in te spelen op de verwachtingen, bezorgdheden en onveiligheidsgevoelens van eenieder;
 • In overleg met de bestuurlijke en gerechtelijke overheden, alle instanties en met de burger die een bijdrage kunnen leveren tot het realiseren van het integraal veiligheidsbeleid;
 • Met aandacht voor en in overleg met alle medewerkers, in een relatie van wederzijds respect en mogelijkheden tot ontwikkeling van het persoonlijk individu;
 • Door bezield te zijn van een geest van dienstverlening, gekenmerkt door:
  - een permanente beschikbaarheid;
  - een optimale, gepaste aanwending van de hen toevertrouwde middelen;
  - de betrachting de kwaliteit van hun werk steeds te verbeteren.

 

Onze wijkagenten zijn Dhr. Frankie Van Hemelrijk (0498 88 55 91) en Michel De Cauwer (0473 96 56 05)

Hoofkantoor Politie Klein-Brabant : 03 293 22 22

Deel dit artikel

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be