GAS-boetes

Het politiereglement of Algemeen Bestuurlijke Politieverordening is hetzelfde in de drie gemeenten van de politiezone Klein-Brabant en vormt de basis voor de gemeentelijke administratieve sanctie, of de GAS-boete. Het reglement bepaalt wat wel of niet kan op ons grondgebied. Je vindt er bijvoorbeeld bepalingen en regels voor het organiseren van feesten, regels over bepaald overlastgedrag, hoe je je moet gedragen op het openbaar domein, in parken, enzovoort. Waar je affiches mag ophangen, wanneer terrassen buiten mogen staan en of je vuurwerk mag afsteken.
Sinds 1 januari 2009 dient het politiereglement ondermeer als basis voor de gemeentelijke administratieve sanctie. Voor alle overlast, vermeld in dit reglement, kan de politie een PV opstellen. Dit wordt overgemaakt aan de sanctionerende ambtenaar van de intergemeentelijke vereniging GASAM. Deze beoordeelt de overtreding en kan een administratieve boete opleggen van max. 250 euro.

Er zijn ook nog een aantal bijzondere bestuurlijke politieverordeningen:

  • Kerkhoven - Begraafplaatsen
  • Kamerwoningen
  • Openbare domeinen
  • Publiek toegankelijke inrichtingen

Meer info

Administratie GASAM

Maurits Sabbestraat 119

2800 Mechelen

Tel. 015 29 83 79

gasam@mechelen.be

Deel dit artikel

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be