Categorieën beginnend met BItems beginnend met B

Begraafplaatsen, locaties

Onze gemeente telt 3 begraafplaatsen:

Begraafplaatsen, reglement

Alle bepalingen betreffende begravingen en begraafplaatsen werden vastgelegd in een gemeentelijk reglement.

Begrafeniskosten

Bij een overlijden betalen normaal de familie of erfgenamen de begrafeniskosten. Als er geen familie of erfgenamen zijn of deze hebben hiervoor onvoldoende middelen, zal de gemeente een minimale begrafenis verzorgen. In een aantal gemeenten neemt het OCMW dan de begrafeniskosten op zich.

Begravingen, soorten

Er zijn verschillende soorten van begravingen mogelijk op de begraafplaatsen in onze gemeente:

Behaag natuurlijk

Geïnteresseerd inwoners kunnen opnieuw kant en klare streekeigen haagpakketten kopen aan democratische prijzen.

Beheersorgaan bibliotheek - gemeenschapscentrum de Nestel

Het beheersorgaan van bibliotheek en het gemeenschapscentrum heeft als taak de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen bij te staan bij het beheer van de bibliotheek en het gemeenschapscentrum.

Bejaardenwoningen

Het OCMW verhuurt 18 bejaardenwoningen gelegen op de site aan het Kouterpark. De woningen zijn per twee geschakeld en bevinden zich in een groene omgeving.

Belasting op bedrijfsruimten

De belasting wordt gevorderd van elke natuurlijke persoon of beoefenaar van een vrij beroep, elke handels- nijverheid- tuin- en of landbouwonderneming, of elke vennootschap, vereniging, of instelling onderworpen aan de vennootschapsbelasting, die op 1 januari van het aanslagjaar, een bedrijfsoppervlakte of bedrijfsruimte ter beschikking heeft voor het uitoefenen van een hoofd- of bijkomende activiteit.

Belasting op de tweede verblijven

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van het tweede verblijf.

Belasting op het verhuren van voertuigen met bestuurder

Er wordt een belasting geheven op het verhuren van voertuigen met bestuurder, waarvoor door het college van burgemeester en schepenen een exploitatievergunning werd afgeleverd.

Belasting op woonruimten

Elk gezin dat op 1 januari van het aanslagjaar in de gemeente Sint-Amands ingeschreven is, ongeacht of dit gezin huurder of eigenaar van de woning is, is belastingplichtig.

Belbus

De belbus rijdt alleen op aanvraag en ze heeft geen vaste route of dienstregeling. Het is geen taxi, de belbus stopt alleen aan haltes van De Lijn die voor de rit werden aangevraagd bij de centrale.  Het belbusgebied  Klein-Brabant omvat Bornem, Hingene, Eikevliet, Wintam, Branst, Weert, Mariekerke, Sint-Amands, Oppuurs, Lippelo, Puurs, Liezele en Ruisbroek.

Beroep, aangifte of wijziging

Het beroep van elke inwoner staat geregistreerd in het bevolkingsregister. Als je beroepssituatie wijzigt, moet je dit aangeven bij het gemeentebestuur.
Op attesten of uittreksels uit het bevolkingsregister staat je beroep vermeld. Het is dan ook belangrijk dat als je een uittreksel of attest nodig hebt, je beroep juist is weergegeven.

Bewijs van leven

Het bewijs van leven is een document waarmee men bij een instantie kan aantonen nog in leven te zijn, zonder zich bij die instantie persoonlijk te moeten aanbieden.

Bewijs van woonst

Een bewijs van woonst is een attest waarin verklaard wordt dat je bent ingeschreven op dit adres.

Bib aan huis

Je kan niet meer naar de bib? Dan komt de bib naar jou!

 

Bijzonder plan van aanleg

Een bijzonder plan van aanleg (BPA) is een bestemmingsplan voor een gedeelte van de gemeente.
Aan de hand van stedenbouwkundige voorschriften en kaarten wordt bepaald welke bestemming aan elk perceel gegeven wordt.

Bodemverontreiniging

Om de impact van bodemverontreiniging te beperken, moet je schadegevallen steeds melden aan de gemeente of rechtstreeks aan OVAM. Mogelijke oorzaken van bodemverontreiniging zijn onder andere: lek in ondergrondse/bovengrondse mazouttank, breuk van leidingen, overvulling, onoordeelkundige opslag van vloeistoffen, achterlaten van afval, verkeersongeval, achterlaten van slib.

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be