Water

Aansluiting huisriolering en keuring privériolering

Informatie omtrent aansluiten op het rioleringsnet

Buurtwegen

Buurtwegen zijn wegen die zijn opgenomen in de atlas der buurtwegen.

Drinkwater

Drinkwater in je buurt

Subsidie voor hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening

Er wordt een premie voorzien voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening waarbij de aanleg niet verplicht is volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten.

Vrijstelling heffing op afvalwater

Ieder Vlaams gezin betaalt jaarlijks een verbruiksfactuur voor het gebruik van leidingwater. In deze factuur zit een heffing voor lozing in de riolering opgenomen. Als je zelf een waterwinning hebt, komt daar nog eens een heffing op de waterverontreiniging van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) bovenop. In bepaalde gevallen kan je echter een vrijstelling op deze heffing krijgen als je voldoet aan volgende voorwaarden:

Zoneringsplan

De Vlaamse MilieuMaatschappij stelde samen met de gemeentebesturen zoneringsplannen op.
Deze plannen bepalen hoe het afvalwater van alle huizen in Vlaanderen wordt gezuiverd.

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be