Categorieën beginnend met I

Items beginnend met I

Identiteitskaart, verlies of diefstal (eid)

Sinds 1 juni 2018 zullen een eID, een kids-ID en een verblijfstitel met chip bij verlies, diefstal of vernietiging onmiddellijk geannuleerd worden !

Indien uw kaart gestolen/verloren/vernietigd is dient u het volgende te doen:

  • Onmiddelijk DOC STOP verwittigen op het gratis nummer 00800/2123 2123 ! Is dit nummer niet te bereiken bel dan het nummer 02/518.21.17 (24/7 bereikbaar)
  • Verwittig uw financiële instelling
  • Doe aangifte bij de gemeente als uw kaart gestolen/verloren/vernietigd is in uw verblijfplaats
  • Doe aangifte bij de politie als uw kaart gestolen/verloren/vernietigd is buiten uw verblijfplaats
  • Doe onmiddellijk een nieuwe aanvraag van identiteitskaart

Identiteitskaart, voorlopige

Een voorlopige identiteitskaart is een document dat je identiteitskaart tijdelijk vervangt. Ze ziet eruit zoals de groene, papieren identiteitskaarten van vroeger.

De kaart is bestemd voor iedere burger ouder dan 12 jaar van wie de identiteitskaart verloren, gestolen of beschadigd is. De voorlopige identiteitskaart wordt alleen afgeleverd als je dringend naar het buitenland moet en het land van bestemming dit document als identiteitsbewijs accepteert.Na je buitenlandse reis breng je de voorlopige identiteitskaart binnen op de bevolkingsdienst.

Impulssubsidiereglement voor sportclubs met erkende jeugdwerking

Impulssubsidiereglement voor sportclubs met een erkende jeugdwerking ter bevordering van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders.

Inburgering

De Vlaamse overheid wil dat mensen die vanuit het buitenland in Vlaanderen en Brussel komen wonen, actief kunnen deelnemen aan onze samenleving. Daarom biedt de Vlaamse overheid een inburgeringstraject aan, dat inburgeraars moet helpen om de nodige kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Inburgering biedt hen een eerste opstap om hun maatschappelijke rol als burger, ouder, werknemer, ondernemer ... volop te kunnen opnemen.

Informatie FOD Sociale Zekerheid Directie-Generaal Personen met een handicap

De FOD Sociale Zekerheid, Directie-Generaal Personen met een handicap houdt regelmatig zitdagen in het Sociaal Huis van Puurs.  Je kan tijdens deze zitdag kosteloos advies vragen aan een maatschappelijk assistent van de FOD Sociale Zekerheid in verband met tegemoetkomingen aan personen met een handicap, parkeerkaart, sociale en fiscale voordelen voor personen met een handicap.

Inleverbus

Normaal lever je je materialen binnen in de bibliotheek tijdens de openingsuren. Lukt dit niet, dan kan je buiten de openingsuren gebruik maken van de inleverbus.

 

Inname openbaar domein bij (ver)bouwingswerken

Wanneer je bouwt of verbouwt kan het zijn dat je een deel van het openbaar domein nodig hebt om bv. een kraan of container te plaatsen. Hiervoor dient een procedure doorlopen te worden.

Inschrijvingsgelden reductievoorwaarden

Hieronder vind je een beknopt overzicht van de reductievoorwaarden bij het inschrijvingsgeld aan de academie muziek, woord en dans.

Meer info kan u verkrijgen op het secretariaat van de academie.

Integratietegemoetkoming

De integratietegemoetkoming wordt toegekend aan personen jonger dan 65 jaar die zich moeilijk kunnen behelpen en problemen ondervinden om zich in het sociale leven in te schakelen. Je moet minstens 7 punten scoren op de schaal van zelfredzaamheid ingevuld door de dokter. Deze tegemoetkoming wordt toegekend en uitbetaald door de federale overheidsdienst sociale zekerheid - directie generaal personen met een handicap.

Internet in de bib

In de bib staan 5 pc's waarop je als lid van de bib gratis kan internetten. In de bib is er ook gratis wifi.

 

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be