Categorieën beginnend met A

Items beginnend met A

Aankoopsuggesties bib

De bib koopt wekelijks nieuwe boeken aan. Laat ons weten welk materiaal (boek, tijdschrift, stripreeks, ...) jij nog mist in onze bibliotheek.

Aanplakborden en -zuilen

Het aanplakken van affiches op de openbare plakborden en -zuilen.

Aansluiting huisriolering en keuring privériolering

Informatie omtrent aansluiten op het rioleringsnet

Aanvraag lidmaatschap adviesraad sport

Formulier om het lidmaatschap bij de gemeentelijke adviesraad voor sport (sportraad) aan te vragen.

Aanvraag publiciteit

Gemeente Sint-Amands stelde richtlijnen op m.b.t. het aanplakken van affiches op de openbare plakborden en -zuilen, het plaatsen van tijdelijke publiciteitsborden en het gebruik van de gemeentelijke infolatten.

Aanvraag tot erkenning sportclub

Formulier om een sportclub (opnieuw) te laten erkennen als sportclub waardoor deze in aanmerking komt voor subsidiëring, logistieke ondersteuning en gebruik van de gemeentelijke infoborden.

Aanvraag voor subsidiëring sportclub

Formulier voor het aanvragen van sportsubsidies:

Aanvragen technische preventie brandweer

Inwinnen advies brandweer bij opmaak aanvraag tot omgevingsvergunning.

Inwinnen advies brandweer bij controle aanvraag tot omgevingsvergunning.

Preventieverslag aanvragen voor controle gebouw op brandveiligheid.

Academie voor Muziek, Woord, Dans

De Academie voor Muziek, Woord en Dans van Bornem biedt aan jongeren en volwassenen deeltijds kunstonderwijs aan. De hoofdschool vind je dicht bij het centrum van Bornem in het cultuurcentrum Ter Dilft. Maar ook in de filialen van Sint-Amands en Oppuurs staan er leerkrachten voor jou klaar.

 

Adoptie, aangifte

De dienst burgerlijke stand heeft de taak om de adoptie in de registers te schrijven. Kind en Gezin houdt toezicht op de procedures. Een adoptiebureau, een notaris of de vrederechter kunnen jullie bijstaan tijdens het adoptieproces.

 

Adres opvragen

De dienst burgerzaken wordt vaak gecontacteerd om adressen op te zoeken van inwoners van onze gemeente. Door de wet op de privacy is dit echter verboden. Er zijn wel een paar uitzonderingen.

Adreswijziging

Het is wettelijk verplicht om binnen de acht dagen, nadat je effectieve verblijfplaats veranderd is, aangifte te doen van deze adreswijziging. Deze aangifte moet gebeuren bij de bevolkingsdienst in je (nieuwe) woonplaats.

Adviesraad GECORO

De GECORO is de gemeentelijke adviesraad voor ruimtelijke ordening. GECORO staat voor Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening.

Adviesraad milieu

De adviesraad milieu is een adviesraad samengesteld uit vertegenwoordigers van socio-culturele verenigingen, landbouworganisaties, beroepsorganisaties, milieuverenigingen, onderwijs, beheer en geïnteresseerde inwoners.

Adviesraad voor sport

De adviesraad voor sport (gemeentelijke sportraad) heeft tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en het openluchtleven in het algemeen te bevorderen en de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van de gemeente te stimuleren. De concrete doelstelling zijn o.m. de volgende:

Afvalstoffen in de landbouw

Inzameling van landbouwfolie, banden en fytosanitaire producten.

Als niet-Belg deelnemen aan de verkiezingen

Tijdens een verkiezingsjaar trekken we met z'n allen naar de stembus. Een belangrijke groep kiezers zijn de niet-Belgen. Voor lokale verkiezingen hebben zij ook stemrecht, tenminste als ze zich als kiezer registreren. Dat kan tot 31 juli.

Animatorenwerking

Word je 16 en heb je zin om met kinderen bezig te zijn? Dan is animator worden misschien iets voor jou.

 

Antireclame sticker

Inwoners van Sint-Amands die reclamedrukwerk in hun brievenbus beu zijn, kunnen een officiële sticker op hun brievenbus kleven om duidelijk te maken wat ze wel en niet willen ontvangen. Je kan kiezen uit twee soorten gratis stickers. Met een Ja – Nee sticker krijg je wel regionale pers, maar geen reclamefolders. Met een Nee – Nee sticker ontvang je noch regionale pers, noch reclamedrukwerk.

Arbeidskaart

Om als buitenlandse werknemer in België arbeid in loondienst te kunnen verrichten, moet je vooraf een arbeidskaart hebben. Je werkgever moet vooraf een arbeidsvergunning hebben.

Arbeidstrajectbegeleding

Arbeidstrajectbegeleiding is een methode om een werkzoekende via een intensief, planmatig en gefaseerd traject naar werk te begeleiden. De arbeidstrajectbegeleider houdt rekening met de beperkingen en de mogelijkheden van de werkzoekende.

Avonturensportweek

Regionale avonturensportweek

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be