Gemeenteraden nemen principiële beslissing tot fusie

De gemeenteraden van Sint-Amands en Puurs namen op maandag 18 september 2017, op basis van een fusierapport, een principiële beslissing tot fusie. Eind van dit jaar volgt de volgende stap in het fusietraject. Dan wordt de definitieve beslissing tot fusie voorgelegd aan beide gemeenteraden.

Wij gaan alvast met veel energie en moed aan de slag om de gemeente met al haar leefgemeenschappen te versterken en klaar te maken voor de toekomst. Laat ons weten wat jij erover denkt en welke kansen jij ziet via fusie@sint-amands.be.

Blijf op de hoogte over de verdere ontwikkelingen via www.puurs-sint-amands.be.

Kom op 14 oktober van 10 tot 17 uur naar jouw Oxfam-Wereldwinkel te Sint-Amands en ruil een lege koffieverpakking van om het even welk merk voor een vol pakje Oxfam-koffie (250 g).

Op zaterdag 14 oktober sluit de Wereldwinkeldag van Oxfam-Wereldwinkels de Week van de Fair Trade af.
Oxfam-wereldwinkels | Fair Trade zet koffie in de kijker tijdens de Week van de Fair Trade.

Met onze kennis van de koffieketen, onze expertise in eerlijk handel drijven met koffieboeren en hun coöperaties en ons uitgebreid assortiment koffie maken we de bezoekers en klanten warm voor ons verhaal en stimuleren we hen om onze producten te leren kennen, te proeven en te kopen. Want we willen iedereen aan de eerlijke koffie krijgen. Vanaf nu: Oxfam-koffie!

WAT?

Op zaterdag 14 oktober 2015 van 10 tot 17 uur kunnen in 235 Oxfam-Wereldwinkels in Vlaanderen 50 000 pakjes koffie geruild worden.

Lees meer

BEHAAG… Natuurlijk!

Natuurpunt pakt, in samenwerking met de gemeente opnieuw uit met de campagne “Behaag… Natuurlijk”.

Er worden verschillende streekeigen pakketten aangeboden.
De prijzen van de pakketten liggen door de massale samenaankoop veel lager dan de marktprijs.
Bovendien leert de ervaring ons dat de boomkweker zeer degelijk plantmateriaal levert.
De voordelen van inheems groen tegenover uitheems (sier-)groen zijn talrijk. Inheemse en autochtone bomen en struiken groeien sneller, zijn beter bestand tegen de grillen van ons klimaat en allerlei ziekten... en zijn heel wat vriendelijker voor jouw portemonnee.

Hoe bestellen?
Heel eenvoudig! De brochure met bestelformulier vind je aan onze onthaalbalie of kan je hier downloaden.
Bestellen en betalen doe je ten laatste op vrijdag 27 oktober.

Subsidie voor kleine landschapselementen
Bij de dienst leefomgeving kan je een subsidie aanvragen voor aanplantingen in agrarisch gebied. Je kan het subsidiereglement hier terugvinden of telefonisch aanvragen op het nummer 052 39 98 78.

Verkaveling met zes percelen grond (Heikant)

De gemeenteraad van Sint-Amands besliste in vergadering van 23 juni 2015 over gaan tot het openbaar verkopen van de “verkaveling met zes percelen bouwgrond, gelegen Heikant”.

Deze percelen bouwgrond zullen aangeboden worden tijdens twee zitdagen:

Instel:  13 september 2017 om 15 u.

Definitieve toewijs: 17 oktober 2017 om 15 u.
In dorpshuis De Leeuw, te 2890 Sint-Amands, Emile Verhaerenstraat 71.

Het betreft hier zes percelen:

Lot 1: perceel voor halfopen bebouwing: 502,51 m²

Lot 2: perceel voor gesloten bebouwing: 351,36 m²

Lot 3: perceel voor gesloten bebouwing: 348,49 m²

Lot 4: perceel voor gesloten bebouwing: 345,56 m²

Lot 5: perceel voor gesloten bebouwing: 342,67 m²

Lot 6: perceel voor halfopen bebouwing: 468,18 m².

Zijnde de zes loten bouwgrond uit de goedgekeurde verkaveling met referte 5.00/12034/1140212.1, vergund door de Gewestelijke Stedenbouwkundige Ambtenaar te Antwerpen op 12 augustus 2016. Beschikbaarheid: onmiddellijk na betaling kosten en koopsom. Blanco bodemattesten d.d. 28/04/2017.

Bijkomende inlichtingen bij Notaris Ann De Block, te Sint-Amands (052 33 30 46 - stijn@notarisanndeblock.be)

Je kan dit pand ook terugvinden via volgende link:

http://www.immoweb.be/nl/Global.Estate.cfm?IdBien=7082591&x=11&y=10

Werken Jan Van Droogenbroeckstraat - Heidestraat

In juli startte Eandis met de voorbereidende werken in de Jan Van Droogenbroeckstraat en de Heidestraat. De aannemer start eind september met de rioleringswerken in de Jan Van Droogenbroeckstraat en de Heidestraat (tot huisnummer 100).
Het einde van de werken is voorzien in het voorjaar van 2018.

Info
Dienst werken en mobiliteit
052 39 98 71

Gemeente Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag  9 u. - 12 u.  |  13.30 u. - 16 u.
Donderdag 9 u. - 12 u.  |  17.30 u. - 19 u. *
Vrijdag 9 u. - 12 u.  

* = Enkel dienst bevolking & burgerlijke stand, milieudienst en dienst ruimtelijke ordening.

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail info@sint-amands.be


Sociaal Huis Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 9 u. - 12 u.
Donderdag 9 u. - 12 u. | 17.30 u. - 19 u. (uitgezonderd tijdens schoolvakanties)
Vrijdag 9 u. - 12 u.    

Hekkestraat 9, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail sociaalhuis@sint-amands.be