Aantal leden Bijzonder Comité van de Sociale Dienst en verdeling ervan over de lijsten, die verkozenen hebben bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.

Op 2 januari 2019 wordt in het OCMW van Puurs-Sint-Amands het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst (BCSD) geïnstalleerd overeenkomstig de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.

Dit BCSD zal bestaan uit een voorzitter en 8 leden. Deze 8 leden worden verdeeld overeenkomstig de verkiezingsuitslag van 14 oktober 2018:

-        CD&V team Koen : 5 leden

-        N-VA : 1 lid

-        Kr8! : 1 lid

-        Vlaams Belang: 1 lid

-        Groen : 0 leden

 De berekening van het aantal zetels per lijst of groep van lijsten gebeurt door het aantal zetels van het bijzonder comité (zonder de voorzitter) te delen door het aantal leden van de OCMW-raad en daarna te vermenigvuldigen met het aantal zetels dat elke lijst of groep van lijsten binnen de OCMW-raad heeft.

Bij het resultaat van deze bewerking is het aantal eenheden (cijfer voor de komma) gelijk aan het aantal rechtstreeks verworven zetels.

De niet-rechtstreeks verworven zetels worden daarna over de lijsten (of groepen van lijsten) toegewezen in afnemende volgorde van de decimalen (cijfers na de komma) van het resultaat van de bewerking. Bij gelijke decimalen telt het hoogste stemcijfer van de lijst of de groep van lijsten.

Voor Puurs-Sint-Amands (ingeval geen lijstenverbinding) geeft dit :

-        Cd&V team Koen : 4,69

-        N-VA : 1,38

-        Kr8! :  0,83

-        Vlaams Belang :  0,55. Stemcijfer : 1958.

-        Groen : 0,55. Stemcijfer : 1660.

Dus :  CD&V team Koen : 5  /  N.VA : 1  / Kr8! : 1  / VB : 1.

 

Zet een punt achter lepra.

Leprapatiënten worden vandaag nog steeds de rug toegekeerd. Letterlijk zelfs. Ook zij die officieel genezen zijn en niemand meer kunnen besmetten. Wie lepra heeft verliest vaak gezin en werk, en wordt verbannen uit zijn of haar vertrouwde omgeving. Wie lepra heeft verliest het recht op een knuffel, op liefde. Daarom verstoppen leprapatiënten hun ziekte dikwijls voor de buitenwereld. Ze verzwijgen het voor vrienden en familie, en zoeken ook geen medische hulp. Maar zo blijft de epidemie voortbestaan. Willen we lepra elimineren moeten we ook de stigma’s aanpakken.

Damiaanactie strijdt tegen die stigma’s en focust hierop tijdens haar januaricampagne.

Campagneweekend 25, 26 en 27 januari 2019

Hoe zet je een punt achter lepra? Heel eenvoudig: koop of verkoop onze Damiaanactiestiften tijdens het campagneweekend van 25, 26 en 27 januari 2019. Of doe een gift via BE05 0000 0000 7575. Zo kunnen lepra en haar stigma’s definitief de geschiedenisboeken in.

Schrijf mee geschiedenis

Schrijf jezelf online in via eenpuntachterlepra.be of contacteer Benjamin Meersschaert voor meer informatie via campagne@damiaanactie.be of 02 422 59 13. Eenpuntachterlepra.be

Alle inwoners van Puurs-Sint-Amands moeten eID laten aanpassen

De nieuwe gemeentenaam Puurs-Sint-Amands moet geregistreerd worden op je eID. Je krijgt een jaar de tijd om die aanpassing in orde te brengen.

Wanneer?

Je hoeft je identiteitskaart niet per se al in januari aan te passen. Want dat kan nog tot en met 31 december 2019. Kom dus in 2019 gewoon eens langs wanneer het jou past.

  • Vroeg je recent een nieuwe identiteitskaart aan?

Kom dan je nieuwe eID pas ophalen in januari en laat er meteen de correcte gemeentenaam op registreren.

Opgelet: ga je in 2018 nog naar het buitenland? Zorg dan dat je een geldige identiteitskaart bij je hebt! Dus eventueel toch je nieuwe kaart zonder de nieuwe gemeentenaam (dan moet je in 2019 terugkomen voor de naamregistratie).

  • Vervalt je eID in 2019?

Laat dan niet eerst nog je huidige eID aanpassen. Wacht tot je je oproepingsbrief krijgt: dan registreren we de correcte gemeentenaam meteen op je nieuwe kaart.

Belangrijk om te weten: ook Kids-ID’s en elektronische verblijfstitels van niet-Belgen moeten aangepast worden. Reispaspoorten niet.

Waar?

Voor de aanpassing kun je terecht in het gemeentehuis van Puurs en Sint-Amands. Gewoon even langsgaan bij de dienst Burgerzaken. Benieuwd naar de openingsuren? Die vind je binnenkort op www.puurs-sint-amands.be en in de fusiefolder die je in december ontving.

We bekijken momenteel of het wettelijk en technisch mogelijk is om je eID aan te passen op ándere locaties. Denk aan de bib en de dienstencentra. Ook zullen we proberen om extra registratiemomenten te organiseren buiten de traditionele openingsuren. Daar verneem je later meer over.

Breng je pincode mee

We kunnen jouw eID alleen aanpassen als je ons je pincode geeft. Ken je die zelf niet? Dan zijn er twee opties:

  1. Je kent wél je pukcode:

Breng die mee. Dan kunnen een nieuwe pincode instellen naar eigen keuze.

  1. Je weet ook je pukcode niet meer:

Vraag online een nieuwe pincode aan via de website van de FOD Binnenlandse Zaken. Of doe dat via het gemeentehuis. Drie weken later liggen je codes bij ons klaar: kom ze ophalen en laat meteen je gemeentenaam aanpassen.

Nog vragen? Bel 03 890 76 76 of mail info@puursam.be.

Alle inwoners van Puurs-Sint-Amands moeten eID laten aanpassen

Vanaf 1 januari 2019 woon jij in Puurs-Sint-Amands. Die nieuwe gemeentenaam moet geregistreerd worden op de chip van je identiteitskaart. In tegenstelling tot de eerdere berichtgeving moet je daarvoor toch langskomen op het gemeentehuis.

De federale overheid liet lang uitschijnen dat de identiteitskaartwijziging automatisch zou verlopen. Daarom vertelden we – ook in het recentste SAmagazine – dat een bezoek aan het gemeentehuis niet nodig was. Het Koninklijk Besluit van eind oktober beslist daar nu anders over.

Aanpassen kan vanaf 7 januari

De inwoners van alle fusiegemeenten moeten zelf naar het gemeentehuis gaan om hun identiteitskaart (ook de Kids-ID!) te laten aanpassen. Je krijgt daarvoor wel een jaar de tijd: van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. Op 1 januari 2020 moet op de chip van je identiteitskaart geregistreerd staan dat jij in Puurs-Sint-Amands woont.

De aanpassing op je eID is gratis

Kom in 2019 dus even langs bij onze dienst Burgerzaken. Vergeet niet om je pin- en pukcode mee te brengen. Ondertussen bekijken we of we nog extra plaatsen en tijdstippen kunnen aanbieden om de identiteitskaartwijziging in orde te brengen. Want we willen er alles aan doen om het jou zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Gemeente Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag  9 u. - 12 u.  |  13.30 u. - 16 u.
Donderdag 9 u. - 12 u.  |  17.30 u. - 19 u. *
Vrijdag 9 u. - 12 u.  

* = Enkel dienst bevolking & burgerlijke stand, milieudienst en dienst ruimtelijke ordening.

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail info@sint-amands.be


Sociaal Huis Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 9 u. - 12 u.
Donderdag 9 u. - 12 u. | 17.30 u. - 19 u. (uitgezonderd tijdens schoolvakanties)
Vrijdag 9 u. - 12 u.    

Hekkestraat 9, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail sociaalhuis@sint-amands.be