Vreemdeling, verhuis vanuit buitenland

Als je als buitenlander langer dan drie maanden in België wil komen wonen, moet je je binnen de acht dagen na je aankomst melden bij de vreemdelingendienst. Naargelang je situatie, zal je andere documenten moeten meebrengen en word je ingeschreven in het wacht-, vreemdelingen- of bevolkingsregister.

Verblijf je minder dan drie maanden in België, dan word je niet geregistreerd in de registers, maar ontvang je een bijlage. Europeanen ontvangen een melding van aanwezigheid (bijlage 3ter). Niet-Europeanen krijgen een aankomstverklaring (bijlage3).

Voor iedere vreemdeling die zich in onze gemeente wil vestigen en nog niet eerder ingeschreven was in een andere gemeente.

Voorwaarden

De vreemdelingenwetgeving is zo complex en elke situatie is anders. Je kan best contact opnemen met de vreemdelingendienst om te vragen of je voldoet aan de voorwaarden om je in België te kunnen vestigen.

Volgende zaken hebben we zeker nodig om je te kunnen inschrijven:

Voor iedereen:

 • paspoort met (indien nodig) visum of een identiteitskaart
 • vier pasfoto’s voor volwassenen, twee voor kinderen onder 12 jaar. Deze foto’s moeten recent genomen zijn, van goede kwaliteit en met witte achtergrond.

Als je werknemer bent:

 • arbeidscontract voor minstens 12 uur per week
 • bewijs van ziektekostenverzekering in België en drie loonbriefjes als je in het buitenland werkt
 • drie laatste loonbriefjes als je werkt met interim-contracten
 • arbeidskaart als je geen Europeaan bent

Als je zelfstandige bent:

 • volledig uittreksel uit de Kruispuntbank
 • bewijs van aansluiting bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen

Als je werkzoekende bent:

 • bewijs van inschrijving als werkzoekende bij de VDAB en/of sollicitatiebrieven
 • het bewijs dat je een reële kans maakt om aangeworven te worden bij een werkgever

Als je gepensioneerd, rentenier of invalide bent:

 • bewijs dat je beschikt over voldoende bestaansmiddelen
 • bewijs van ziektekostenverzekering in België

Als je student bent:

 • inschrijvingsbewijs van de school
 • ziektekostenverzekering
 • studiebeurs of tenlasteneming

Als je een echtenoot of kind bent van een Belg of van een vreemdeling die aan de voorwaarden voldoet om in België te wonen:

 • Huwelijks- of geboorteakte. Documenten die niet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels opgesteld zijn , moeten vertaald worden door een beëdigde vertaler. De documenten moeten gelegaliseerd zijn en voor sommige landen is een apostille nodig.

Als je een duurzame relatie hebt met een Belg of met een vreemdeling die aan de voorwaarden voldoet om in België te wonen:

 • Je zal een aantal documenten moeten bezorgen waaronder bewijzen dat jullie mekaar al 2 jaar kennen of al minstens 1 jaar hebben samengewoond, het bewijs dat jullie allebei ongehuwd zijn…
 • Je moet bij de burgerlijke stand een verklaring van wettelijke samenwoonst ondertekenen.
 • Soms zijn nog veel meer documenten nodig. Voor meer informatie kan je steeds de vreemdelingendienst contacteren.

 

Burgerzaken

burgerzaken@sint-amands.be

052 39 98 86

Deel dit artikel

Gemeente Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag  9 u. - 12 u.  |  13.30 u. - 16 u.
Donderdag 9 u. - 12 u.  |  17.30 u. - 19 u. *
Vrijdag 9 u. - 12 u.  

* = Enkel dienst bevolking & burgerlijke stand, milieudienst en dienst ruimtelijke ordening.

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail info@sint-amands.be


Sociaal Huis Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 9 u. - 12 u.
Donderdag 9 u. - 12 u. | 17.30 u. - 19 u. (uitgezonderd tijdens schoolvakanties)
Vrijdag 9 u. - 12 u.    

Hekkestraat 9, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail sociaalhuis@sint-amands.be