Verwarmingstoelage

Je huis verwarmen is duur. Gebruik je stookolie, verwarmingspetroleum of bulkpropaangas voor je verwarming en heb je een beperkt inkomen, dan kan je beroep doen op een verwarmingstoelage, de zogenaamde mazoutpremie. Dat woord is niet helemaal juist, want je kan ook een toelage krijgen voor bijvoorbeeld bulkpropaangas. Met deze toelage kan je een stukje van je factuur betalen.

Voorwaarden

Ben je inwoner van Sint-Amands, dan kan je een tussenkomst in de kosten krijgen voor maximum 1 500 liter stookolie per kalenderjaar en per huishouden indien je aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

 • je hebt recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming (RVV) of het OMNIO-statuut;
 • het bruto belastbaar inkomen van je huishouden is lager of gelijk aan 17.083,39 euro verhoogd met  3 162,60 euro per persoon ten laste. Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning;
 • je bent iemand met schuldenoverlast.

Je kan een toelage krijgen op basis van een factuur die maximaal 60 dagen oud is. De factuur moet betrekking hebben op de levering één van de volgende brandstoffen:

 • huisbrandolie in bulk;
 • huisbrandolie aan de pomp;
 • verwarmingspetroleum in bulk of van de pomp;
 • bulkpropaangas.

Procedure

Je komt langs of maakt een afspraak met een medewerker van de sociale dienst. Samen wordt een aanvraagdossier opgemaakt. Dit dossier wordt besproken op het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD). Je krijgt daarna een brief met de beslissing van het BCSD. Kan een toelage worden betaald, dan wordt het juiste bedrag op je rekening overgeschreven. De hele procedure kan enkele weken duren.  

Wat meebrengen

Om je aanvraag voor een toelage te kunnen aanmaken, breng je de volgende documenten mee:

 • een klevertje van de mutualiteit;
 • een kopie van je identiteitskaart;
 • het laatste aanslagbiljet van je belastingen;
 • je laatste loonfiche of attest van een ontvangen uitkering;
 • een kopie van de leveringsfactuur (max. 60 dagen oud);
 • een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of attest van de schuldbemiddelaar (indien van toepassing).

Bedrag

De toelage bedraagt maximaal 210 euro per kalenderjaar voor een levering van 1 500 liter. Die toelage kan ook worden gevraagd voor opeenvolgende kleinere leveringen (bijvoorbeeld 3 leveringen van elk 500 liter).

Meer info

Heb je vragen of twijfels, neem dan contact op met het Sociaal Huis. Je vindt ook meer op de website van het verwarmingsfonds.  

 

Sociale dienst

socialedienst@sint-amands.be

052 39 98 87

Deel dit artikel

Gemeente Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag  9 u. - 12 u.  |  13.30 u. - 16 u.
Donderdag 9 u. - 12 u.  |  17.30 u. - 19 u. *
Vrijdag 9 u. - 12 u.  

* = Enkel dienst bevolking & burgerlijke stand, milieudienst en dienst ruimtelijke ordening.

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail info@sint-amands.be


Sociaal Huis Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 9 u. - 12 u.
Donderdag 9 u. - 12 u. | 17.30 u. - 19 u. (uitgezonderd tijdens schoolvakanties)
Vrijdag 9 u. - 12 u.    

Hekkestraat 9, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail sociaalhuis@sint-amands.be